Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pila opp for danske Arla

Forventer å øke omsetningen med flere milliarder.

Vokser igjen: Andelsmeieriet Arla Foods i Danmark opplever igjen sterk vekst på flere områder. Omsetningen ventes å økes kraftig for 2017. (Foto: Illustrasjonsbilde Arla Foods)
Vokser igjen: Andelsmeieriet Arla Foods i Danmark opplever igjen sterk vekst på flere områder. Omsetningen ventes å økes kraftig for 2017. (Foto: Illustrasjonsbilde Arla Foods)

Arla Foods i Danmark forventer å innhente det tapte etter redselsår.

Raskt stigende priser på melkefett og protein gir meieritoppen Arla en forventning om at omsetningen for hele året ender på 74-78 milliarder kroner. I fjor endte den samlede omsetningen på 71,7 milliarder.

Tallene framgår av meieriets nylig offentliggjorte halvårsregnskab.

I forbindelse med halvårsregnskabet, offentliggjør meieriet også septembers melkepris, som går enda et hakk opp og ender på 284,9 i acontopris.

Dermed har Arla løftet melkeavregningen til bøndene med nesten 50 prosent på ett år.

– De forbedrede markedsbetingelsene, som er drevet av stigende priser på melkefedt og protein, især i Europa de siste månedene, er virkelig godt nytt for Arla og våre melkeprodusenter. Vi forventer at andre halvår av 2017 blir enda sterkere i lys av den fortsatte markedsforbedringen, sier Peder Tuborgh til Landbrugsavisen i forbindelse med regnskabet.

Annonse

Arla Foods forventer å nå sitt mål for omsetning, resultatandel, gearing og vekst for strategiske brands, samt at den positive prisutviklingen fortsetter.

Også Arla-inntjeningen, som måler den verdien Arla har generert for hvert kilo andelshavermelk, steg i løpet av perioden til 35,8 EUR-cent/kg mot 30,0 EUR-cent/kg i første halvdel af 2016. Det svarer til en oppgang på 19 prosent.

Les også: Arla satser stort i Afrika

Les også: Melkeprisene stiger igjen

Neste artikkel

Marknadskontroll på mjølk er gull verdt