Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny ekspertgruppe skal forebygge matsvinn

Østfoldforskning blant deltagerne i EU-ekspertgruppe.

Vil matkastingen til livs: Ny EU-plattform skal dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn. Her hjemme kaster nordmenn hvert år over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. (Foto: Matvett)
Vil matkastingen til livs: Ny EU-plattform skal dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn. Her hjemme kaster nordmenn hvert år over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. (Foto: Matvett)

Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn, samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 prosent reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Første møte i EU-plattformen var i Brussel tirsdag denne uka. Fra Norge deltok Østfoldforskning og Matvett sammen med Landbruks- og Matdepartementet.

Les også: Vil vinne over svinnet

Østfoldforskning, Nofima og Matvett deltar som gruppe og er valgt ut med basis i arbeidet som er gjort gjennom ForMat-prosjektet i Norge, de nordiske matsvinnprosjektene i regi av Nordisk Ministerråd og EU-prosjektet FUSIONS.

Interessen for Østfoldforsknings forskning på matsvinn er for øvrig stor internasjonalt. Tirsdag denne uken var Ole Jørgen Hanssen i Helsinki på Nordregio-forum og presenterte erfaringer fra de nordiske prosjektene på matsvinn, mens Hanne Møller presenterter de samme erfaringene på et seminar i regi av Miljøstyrelsen i Danmark i København torsdag.

Annonse

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi hvert år over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Forbrukerne står for om lag to tredjedeler av matkastingen.

I fjor ble det kastet totalt 355 128 tonn. Det tilsvarer et verditap på 20 milliarder kroner, viser tall fra ForNat – næringslivets satsing for å redusere matsvinnet.

Les også: Matsvinn-avtale forsinket

Neste artikkel

Covid-19 ga annerledesår