Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny direktør i Veterinærinstituttet

Gaute Lenvik (45) er tilsatt som ny administrerende direktør i Veterinærinstituttet. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

– Jeg er glad for å kunne presentere Gaute Lenvik som ny administrerende direktør. Hans strategiske perspektiv og gjennomføringsevne er viktig for å utvikle Veterinærinstituttet videre, sier styreleder Anne Karin Hamre i en pressemelding.

Det var et enstemmig styre som besluttet å tilby Lenvik jobben.

Gaute Lenvik har tidligere vært administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk og i NHO Mat og Bio før han kom til sin nåværende stilling i NHO Mat og Drikke.

Før dette var Lenvik ansatt som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med ansvar for forsknings-, innovasjons- og regionalpolitikken.

Lang erfaring

Annonse

– Lenvik har lang erfaring som omfatter ledelse av endrings- og omstillingsprosesser. Han har svært god innsikt i rammebetingelsene et institutt opererer under, sier Anne Karin Hamre.

Styrelederen trekker fram betydningen som hans nettverk i grønn og blå sektor, i kombinasjon med evnen til å se muligheter for nye samarbeidskonstellasjoner, faglig utvikling og prosjekter av mer kommersiell karakter, vil få for Veterinærinstituttet i årene framover.

Stort løft å flytte til Ås

– Veterinærinstituttet er en virksomhet jeg tidligere har fulgt tett, og som også i framtiden vil ha nøkkelrollen i å møte nye helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø. Dette arbeidet er sentralt for å nå nasjonale mål både innen bærekraft og i videreutviklingen av velferdssamfunnet, sier Gaute Lenvik.

– Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og for de mulighetene som ligger foran oss. Flytting til Ås i 2019 blir et stort løft som vil gi oss et fantastisk utgangspunkt for det framtidige arbeidet, legger han til.

Det er ikke fastsatt når Lenvik vil tiltre i stillingen ved Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

SmartForest skal styrke drift og konkurransekraft i skognæringa