Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny auksjonsbasert melkebørs lansert i Danmark

Skal gi pris-åpenhet og bedre likviditet for produsenter.

Melkebørs: Melkebørsen «M2M – Milk2Market» skal bidra til forbedret likviditet hos melkeprodusentene. Bildet er tatt hos en dansk melkeprodusent. (Foto: Illustrasjonsbilde Camilla Mellemstrand/Norsk Landbuk)

En gruppe danske og nederlandske partnere har nå lansert en ny auksjonsbasert melkebørs. Børsen heter «M2M – Milk2Market».

På hjemmesiden kan melkeprodusenter tilby sin melk. For Arlas aksjonærer gjelder at de kan levere opptil 20 prosent av sin melk til andre. Det er eksempelvis denne melken som den nye melkebørsen er relevant for, skriver danske landbrugsavisen.dk.

Minimumskrav: 4 000 liter

Produsenter vom vil delta i auksjonene, må kunne levere minimum 4 000 liter melk til avhentning annenhver dag, eksempelvis hver 14. dag.

Avregningen skjer i euro, og den skjer endelig på bakgrunn av levert mengde og kvalitet. Alle leveringer sjekkes av Eurofins Steins Laboratorium.

Utover åpenhet om melkeprisen – uten ekstra mellomledd – ønsker skaperne av børsen å forbedre likviditeten hos melkeprodusenterne. Avregning skjer to ganger i uka.

– Vi vil være relevante for de melkeprodusentene som synes det er interessant å oppnå en transparent prisfastsettelse og en forbedret likviditet, sier Adam Estrup til Landbrugsavisen.

Les også: – Slutt å klage på høy kvotepris

– Vi har kunder

Han er partner og medeier av børsen – og talsmann for virksomheten. Sammen med sin hustru, Dorte Fonnesbech-Wulff Estrup, som også er medstifter og investor, har han et større planteavlsbruk på Vestsjælland. Det inkluderer partner- og eierkretsen.

– Hvem er kundene av melken?

– Det er i prinsippet alle meierier som har en interesse i å «source» sin råmelk på en annen måte enn de gjør i dag, svarer Adam Estrup til Landbrugsavsen.

Annonse

– Har dere kunder på plass?

– Vi har kunder.

– Kan du løfte på sløret og si hvem det er?

– Det er vi ikke interessert i å gjøre ennå. Det er en fortrolig og skjerpet plattform vi arbeider på. Det er kun de som er direkte involvert i handelen som vet hvem dette er.

– Har dere både utenlandske og danske melkekunder?

– Vi starter i Danmark, hvilket er meget naturlig. Det er her de fleste hører til, men det er klart at vi hurtig skal ekspandere. En stor del av de melkeprodusentene vi er relevante for, ligger i Jylland, som jo ligger tett på Nord-Tyskland.

De første handlene skal ikke være gjennomført ennå.

Les også: Vil la ungdommen slippe lettere til

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering