Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil revurdere halal-avale

Nortura vurderer å kutte sin halal-avtale med IRN.

Vurderer avtalekutt: Matleverandøren vurderer å kutte sin avtale med Islamsk Råd Norge (IRN) om halal-sertifisering. Bildet er fra Nortura Hærland, som foredler det aller meste av kylling og kalkun som er merket Prior. (Foto: Illustrasjonsbilde Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Vurderer avtalekutt: Matleverandøren vurderer å kutte sin avtale med Islamsk Råd Norge (IRN) om halal-sertifisering. Bildet er fra Nortura Hærland, som foredler det aller meste av kylling og kalkun som er merket Prior. (Foto: Illustrasjonsbilde Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Matleverandøren vurderer å kutte sin avtale med Islamsk Råd Norge (IRN) om halal-sertifisering. Det skjer etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtte.

Nortura: – Et tillitsspørsmål

– Vi er overhodet ikke tjent med et samarbeid med noen som ikke har tillit fra storsamfunnet, skriver Norturas kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen til Vårt Land i en e-post.

Les også: Fortsatt krevende – tross økt lammesalg

Hun legger til at Nortura «selvsagt følger nøye med på hva IRN gjør, og hvordan deres tillit fra samfunnet til enhver tid er.»

IRN fikk mye kritikk da de ansatte Leyla Hasic i mars, fordi Hasic bruker det heldekkende plagget nikab. Også da vurderte Nortura om avtalen med IRN skulle videreføres, men kjøttkonsernet konkluderte den gang med å videreføre samarbeidet.

Nortura og halal

I snever forstand blir halal brukt om tillatt mat og drikke i islam. Det er et stort halal-marked i Norge, og Nortura selger årlig rundt 1 400 tonn halalkjøtt.

Nortura tilbyr halal-velsignet kjøtt som er sertifisert av IRN, gjennom en avtale de har hatt med dem i flere år. Det innebærer at det leses en kort velsignelse for dyret. Ellers behandles dyret på nøyaktig samme måte som andre dyr, med bedøving og slaktemetoder som for alle andre dyr, påpeker Nortura.

Les også: Skal grille landet rundt

Kulturdepartementet i tvil

Det var i slutten av juni at Kulturdepartementet besluttet å holde tilbake 2. rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner til IRN inntil videre. I begrunnelsen het det: «Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte».

Annonse

IRN får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.

En viktig forutsetning for å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte, er ifølge departementet «at organisasjonen har tillit hos de som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre.

Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

Les også: Frihandelsavtaler i kø truer norsk landbruk

Bondebladet har forsøkt å få en kommentar fra Islamsk Råd Norge, men ikke lyktes ennå. Saken oppdateres.

Neste artikkel

Doblet driftsresultatet og økte omsetningen