Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftfôr med mer norsk råvare

Felleskjøpet har flere forsøk gående.

Norsk protein: Adm. dir. Knut Røflo i FK Fôrutvikling har gjennomført forsøk med kraftfôr til slaktegris med gjærprotein utvunnet fra norsk gran. (Foto: Felleskjøpet)
Norsk protein: Adm. dir. Knut Røflo i FK Fôrutvikling har gjennomført forsøk med kraftfôr til slaktegris med gjærprotein utvunnet fra norsk gran. (Foto: Felleskjøpet)

Felleskjøpet har lansert to nye varianter av kraftfôr til melkekyr og slaktegris med råvarer fra Norge og nærliggende områder. Fôret er utviklet spesielt med tanke på kunder som ønsker kortreiste råvarer.

Karbohydratene kommer fra norsk korn, og proteinråvaren er raps fra Baltikum. Denne kraftfôrblandingen inneholder verken soyamel eller palmebasert fett.

– Sammen med grovfôr gir dette kraftfôret en norskandel samlet på over 90 prosent, opplyser adm. dir. Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Forsøker norsk protein

– I samarbeid med NMBU har vi i vinter gjennomført forsøk med kraftfôr til slaktegris med råvarer fra prosjektet «Foods of Norway». I dette fôret har vi brukt gjærprotein utvunnet fra norsk gran, og karbohydratkilden har vært korn. Statistikk og analyse av resultatene pågår nå. Som ventet har grisene vært friske og har hatt god vekst, sier Røflo.

Han legger til at FK Fôrutvikling jobber for å utvikle norsk proteinproduksjon i større skala, men understreker at det gjenstår mye mer arbeid både i form av å dokumentere kvalitet på råvarene, og optimalisering av teknologi og økonomi i hele verdikjeden.

– Det er en klar føring fra mange hold at indu­striell proteinproduksjon kun kan oppskaleres dersdom det er lønnsomt. Markedet må være av en viss betydning for at det skal være interessant å investere i dette. Vi kan ikke forvente at proteiner basert på norsk gran skal konkurrere med soya på prismessig grunnlag, men jobber for å kartlegge og ta ut tilleggseffekter. Hvis det lykkes kan regnestykket bli et annet, sier Røflo.

Lav oljepris betyr mye

Oljeprisen har ligget på ca. 50 dollar per fat den siste tiden. – Med høyere oljepris vil også prisen på protein øke, men det vil også fremstillingskostnadene. Mye vil bli forskjellig i en situasjon med varig høy oljepris, sier Røflo.

Han legger til at fôrutviklerne i Felleskjøpet har et godt samarbeid med bl.a. forskere ved NMBU på Ås.

«Vi kan ikke forvente at proteiner basert på norsk gran skal konkurrere med soya på prismessig grunnlag»

Adm. dir. Knut Røflo
Annonse

«Foods of Norway» er et forskningssenter ved NMBU som skal utvikle miljøvennlig og framtidsrettet dyrefôr fra naturlige ressurser som i seg selv er uegnet som mat for mennesker.

Kyllingråstoff

Felleskjøpet Agri har besluttet å investere i et felles bioprosesseringsanlegg sammen med Nortura ved kyllingslakteriet på Hærland i Østfold. Formålet er å få de deler av kyllingen som ikke brukes til matvarer, inn i verdikjeden for mat gjennom kraftfôret.

Svin kan være potensiell avtaker for fôr med kyllingråstoff.

– Nortura har interesse av å få høynet verdien på den inngående varestrømmen. Hittil har utnyttelsen vært dårlig på deler av kyllingen som ikke går ut i handelen som kjøtt, og det er positivt for eierne hvis FK kan bidra. Vi har en ambisjon om at dette skal bli et bidrag til gode og lønnsomme råvarer inn i fôrproduksjonen. Det vil være protein, fett og til dels mineraler av meget god kvalitet som bør være alternativer til flere fôr i sortimentet til Felleskjøpet.

– Aner vi konturene av et helnorsk kraftfôr?

– Konklusjonen er at vi er et stykke unna. Norsvins mål om at kraftfôr til svin skal inneholde kun norske råvarer innen 2021 er et uttrykk for en retning, og FK Fôrutvikling har tatt ønsket på alvor og satt i gang flere tiltak. Så må svineprodusentene se hva som passer, og vi må ha respekt for lønnsomhet som grunnlag for valg av råstoffer, poengterer Røflo.

Les mer: – Helnorsk fôr vil kreve risikokapital

Neste artikkel

Norura justerer prisene på storfe, gris, lam og egg