Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har funnet samme variant av E. coli hos fire personer

Samme bakteriestamme hos ett barn og tre voksne.

Folkehelseinstituttet har siden august 2017 funnet samme variant av bakterien E. coli O157: H7 hos fire personer. (Foto: Colourbox)

Folkehelseinstituttet ble i midten av august varslet om et barn med E. coli O157: H7-infeksjon som utviklet Hemolytisk Uremisk Syndrom (HUS). Barnet er hjemmehørende i Møre og Romsdal, skriver Veterinærinstituttet.

Folkehelseinstituttet, som leder utredningsarbeidet, har også påvist samme bakteriestamme i tre voksne med diarésymptomer. Disse personene er bosatt i Hedmark, Buskerud og Hordaland.

Les mer: Ny vekkar om mattryggleik

HUS er en alvorlig nyresykdom, som hos barn oftest skyldes giftproduserende EHEC-bakterier. Bakterien produserer toksiner.

Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, sau, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter. Det kan blant annet skje via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr.

Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Komplisert arbeid

Folkehelseinstituttet samarbeider med Mattilsynet, kommunelegene og Veterinærinstituttet om utbruddet.

– Vi er klare til å analysere prøver for å bidra til å oppklare hvordan pasientene er blitt smittet, sier seniorforsker Mona Torp ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Ingen av undersøkelsene rundt disse opphopningene har så langt avdekket noen felles smittekilde. Arbeidet tar tid og er komplisert. Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden, opplyser Folkehelseinstituttet.

EHEC-bakterien

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterien.

I juni påviste Veterinærinstituttet E. coli-bakterier resistente mot antibiotikumet kolistin i importerte matvarer og i hundefôr. Dette er første gang denne varianten av kolistinresistens med mcr-1-genet er påvist i Norge.

I 2006 var det i alt 18 tilfeller med enterohemoragisk E. coli (EHEC) serogruppe O103. Ti av disse, alle barn, utviklet nyresvikt og ett av barna døde som følge av komplikasjonene. Smittekilden viste seg å være morrpølse fra ett av Gildes anlegg.

Gildes morrpølser ble trukket tilbake fra markedet den 20. mars 2006. Gilde betalte mellom 20 000 og 175 000 kroner i erstatning til de 18 personene som ble smittet av E.coli-bakterien, og deres familier.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt er blant annet å steke eller koke all farsemat godt, steke andre kjøttprodukter godt på oversiden, unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk og å skylle rå grønnsaker grundig.

Neste artikkel

Svikter smittevernet