Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Genos eksportpris delt mellom far og sønn

Braut og Gopollen er på topp - sammen.

Populær: 10177 Braut er en populær kar: Over 386 000 doser har blitt solgt til utlandet.
Populær: 10177 Braut er en populær kar: Over 386 000 doser har blitt solgt til utlandet.

Noen liker mora, og noen liker dattera, er et uttrykk.

Nå er det klart at noen liker faren, og andre liker sønnen, også.

Faktisk er det veldig mange som liker faren og sønnen.

Geno har delt ut sin eksportpris for 2016, og for hele sjette gang mottok oppdretterne av 10177 Braut den.

Braut har vært veldig populær internasjonalt, og har fortsatt positiv avlsverdi på tross av at han er nesten 15 år gammel.

Delt pris

Men denne gangen måtte han dele den. Og det med ingen ringere enn sønnen sin, 11078 Gopollen.

Det er spesielt at to NRF-okser har bidratt like mye til inntjening fra doser solgt internasjonalt i 2016. Disse to oksene har stått for over 20 prosent av salget internasjonalt i 2016, forteller Lars Kristian Bredahl, leder for internasjonalt salg i en pressemelding.

Oksen 10177 Braut

10177 Braut ble første gang eliteokse i 2008, og det har vært brukt om lag 63 000 Sæd-doser av oksen nasjonalt. Det er nå lenge siden oksen gikk ut av bruk i Norge, men internasjonalt har han til sammen over alle år (per 1. mars 2017) solgt 386 878 doser spredt på mer enn 28 land.

Oksen 10177 Braut (far: 06620 Krejstad, mf: 04843 Kjær) ble født hos Braut Samdrift DA i 2002. Nå er det sønnen Elling og svigerdatteren Inger Marie som driver gården. Det er foreldrene til Elling, Torbjørg og Ommun Braut som er oppdrettere av den produktive oksen, men i år var det Elling og kona Inger Marie som mottok prisen.

Annonse

Spesielt i Nederland har Braut gjort stor suksess og der er Braut en legende. Det har vært solgt litt over 100 000 sæd-doser av oksen bare i Nederland. NRF-oksen 10177 Braut har også fått tittelen «bull of the year» både i 2013 og 2015 på den uavhengige bloggen dairyxbred.com, som drives av bønder rundt om i verden.

Oksen 11078 Gopollen

NRF-oksen 11078 Gopollen fikk avlsstatuetten under årsmøtet i Geno i 2016.

Oppdretter er Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang i Oppland.

Oksen er født 2. juli 2009, og er sønn av 10177 Braut. Gopollen ble valgt ut som eliteokse for Norge i mars 2015, men er nå ikke lenger i bruk nasjonalt. Oksen holder seg godt med en samlet avlsverdi på 34 og vil selge doser på eksportmarkedet lenge framover da han er en veldig god produksjonsokse som jevnt over er god på alle egenskaper, skriver Geno.

Det har til sammen over alle år (per 1. mars 2017) blitt solgt om lag 82 000 Sæd-doser internasjonalt til 10 forskjellige land. Det ble også brukt om lag 51 000 sæd-doser av oksen i Norge før den ble tatt ut av bruk nasjonalt.

NRF-oksen 11078 Gopollen er også far til kua som per februar 2017 hadde høyest avlsverdi i Norge.

Om Genos eksportpris

Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen inkludert Norden. Prisen er på kr 10.000,-, samt en bjelle og deles fortrinnsvis ut på Geno sitt årsmøte.

Neste artikkel

– Ikke rart kjøttforbruket går ned