Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Frp en garantist for utrygg utenlandsk mat

Egil Hoen er klar på hvor ansvaret for økt import ligger.

Går hardt ut: Fylkesleder Egil Hoen i Buskerud Bondelag langer ut mot regjeringens tilnærming til import av landbruksvarer. (Foto: Linda Sunde)

Fylkeslederen i Buskerud Bondelag går hardt ut mot den økte importen av landbruksvarer, og er klar på hvor ansvaret ligger.

Fylkesleder Egil Hoen er bekymret for norsk matsikkerhet, dersom dagens omfang av importerte landbruksvarer vedvarer eller utvides.

– Gir utrygg mat

– Frp viser en ultraliberal tilnærming til fri flyt av varer. De ønsker fri import Den siste tidens matskandaler i Europa har vist at vi ikke kan være trygge på hva vi egentlig importerer, det være seg egg med insektmidler eller salmonellabakterier. Det gir utrygg mat. Frp er garantisten for utrygg mat i Norge, sier Hoen til Bondebladet.

Det samme budskapet ble ytret fra opposisjonshold da lokale førstekandidater til høstens valg deltok på en rundtur til ulike produksjonsmiljøer i Lier kommune sist uke. Listetopp Jon Helgheim i Drammen Frp mener imidlertid at det ikke er grunnlag for kritikken.

Helgheim, som for tiden også er varaordfører i Drammen, viser til at flere piler nå peker oppover i norsk landbruk:

– Man legger ikke noe imellom når man kritiserer Frps landbrukspolitikk, og det er bra. Men nå har Frp sittet fire år bak roret i landbrukspolitikken, og vi ser at lønnsomheten for veldig mange bønder har gått oppover. Noen færre enn tidligere legger ned, og vi er blitt selvforsynt med lammekjøtt. Det er heller ikke slik at vi skal ha fullt frislipp, men vi vil at bøndene i større grad skal styre sin «butikk», sa Helgheim i sin appell til landbruket under valgkamparrangementet i Lier.

Satte mattrygghet på agendaen

«Man legger ikke noe imellom når man kritiserer Frps landbrukspolitikk, og det er bra»

Jon Helgheim i Drammen Frp
Annonse

Aps partisekretær Martin Kolberg, fra Lier, deltok også på samlingen. Der oppfordret han landbruket til å «avvise alle angrep som kommer» mot næringa.

– Mattrygghet er et stort problem i det internasjonale samfunnet. Det er snart bare i Norge og Sverige man fortsatt kan servere bløtkokte egg. Vi ser at produksjonen blir truet av den produksjonsmåten som brer om seg i hele Europa, sa Kolberg – før han gikk over til å kritisere regjeringen for angivelig manipulering av hvordan konsesjonsloven skal forstås.

Else Rødby i Buskerud Sp understreker viktigheten av å bevare forbrukernes tillit til norsk landbruk, og at maten da må være trygg.

– Landbrukets samfunnsoppdrag er å, så godt som mulig, brødfø Norges befolkning. Men det må være en grunnleggende tillit mellom produsenten og forbrukeren. Vi ser hva som har skjedd med egg og fjørfe i Nederland. Det er vanskelig å bygge opp igjen tilliten når den først er brutt ned, sa hun i sin appell.

Eggskandalen hun henviser til, ble som kjent rullet opp i Nederland for noen uker siden, og har nå rammet flere europeiske land. Både i Sverige, Tyskland, Sveits, Danmark, Luxembourg, Romania og Frankrike er det funnet egg som er tilsatt det gifte insektmiddelet fipronil. •

Neste artikkel

Lågare toll på landbruksvarer frå fattige land