Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt svært krevende sauemarked

I tillegg vedvarer overskuddet av gris og egg.

Ubalanse: Markedssituasjonen for sau og lam er fortsatt svært krevende, med et forventet overskudd på 1 700 tonn i 2018, melder Nortura. Det ventes også overskudd for gris og egg, mens markedssituasjonen er på bedringens vei på storfesiden. (Foto: Grethe Ringdal)

Norturas ferske totalprognose for 2018, viser fortsatt overskudd av både sau og lam, gris og egg. For sau og lam er det ventet et overskudd på 1 700 tonn neste år. Da er det lagt inn en økning i produksjonen på om lag 1 prosent, mens engrossalget prognoseres ned med 5 prosent sammenlignet med 2017.

Krevende marked

Det er det ekstraordinært høye salget i første og andre tertial som trekker opp, mens salget nå i sesongen forventes å bli litt lavere sammenlignet med fjoråret.

– Prognosen viser tydelig at markedssituasjonen for sau og lam fortsatt er svært krevende. Den kraftige salgsøkningen tidligere i år kom som følge av svært kraftfulle tiltak. Vi kan ikke forvente at dét blir normalen, selv om det også framover skal jobbes knallhardt med produktutvikling og salg, sier Norturas totalmarkedsdirektør Jacob Simonhjell i en pressemelding torsdag.

Det er forventet «betydelige mengder» av sau og lam inn på reguleringslager i løpet av høsten. Imidlertid ser det ut til å stå mindre på lager ved inngangen til 2018 enn hva som var tilfellet ved starten av inneværende år, melder Nortura.

Les også: – Spleiselag som ødelegger

Hårfin balanse for gris

For gris er det ventet et overskudd på 2 200 tonn, med 1 prosents økning i tilførslene sammenlignet med 2017. Antall bedekninger går riktignok ned med 1 prosent, men den nedgangen mer enn oppveies av en effektivitetsøkning på 2 prosent.

– Markedet for gris balanserer hårfint neste år med de virkemidlene vi fortsatt har til rådighet etter at målprismodellen – og dermed også reguleringseksporten – ble berget gjennom årets jordbruksforhandlinger, sier Simonhjell.

Annonse

For egg er det prognosert et overskudd på 750 tonn i 2018, med en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2017. Foreløpig er ikke situasjonen dramatisk, men Nortura er klar på at det uansett må settes inn tiltak for å håndtere et overskudd i denne størrelsesordenen.

– Det ligger an til at vi vil søke Omsetningsrådet om å få gjennomføre førtidsslakting også i 2018, sier totalmarkedsdirektøren.

Les også: Nå er det grisene som skal hjelpes av dyrevernere

Bedring i storfekjøttmarkedet

Overskuddet i storfekjøttmarkedet er fortsatt betydelig. Forventet overskudd i 2018 er på 8 100 tonn, men underskuddet er like fullt 2 800 tonn mindre enn i 2017. Det ligger også inne en økning på 500 mordyr i 2018, på grunn av økt satsing på ammekyr.

Les også: Frihandelsavtaler i kø truer norsk landbruk

Neste artikkel

Meiner slakteria pressar ut små produsentar