Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere søker landbruksfag

Økning i antall søkere for tredje år på rad.

Landbruksfag populært: Antall søkere til landbruksfag øker stadig. Her fra Val videregående skole, en kristen friskole i Ytre Namdalen i Nord-Trøndelag. Der gis undervisning i faget Naturbruk. (Foto: Knut Aarsland)

Utdanningsdirektoratet la tirsdag fram årets søkertall til videregåande skole.

Den positive trenden med økende interesse for landbruksfag på videregåande skole vedvarer. For tredje år på rad er det en markant økning i antall søkere som har programfaget naturbruk som sitt førstevalg. Ifølge Utdanningsdirektoratet har naturbruk den prosentvis største veksten, med 11 prosent fra 2016 til 2017, sammenlignet med alle andre programfag i videregåande skole. I fjor var økningen på 15 prosent.

– Dette er svært gode nyheter. Det er viktig å holde trykket oppe for å få elever til å velge yrkesfag generelt, men også særlig at ungdom ser betydningen av å velge naturbruk. Økt interesse for landbruksrelaterte fag på videregående nivå er med på å legge et godt grunnlag for rekrutteringen til næringa framover, og at landbruksnæringa kan få den kompetansen som trengs, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding..

Annonse

Les også: Praksis skal øke interessen for grønn utdanning

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering