Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri kjøper kornmottak på Inderøy

Skal overta kornmottaket til Hoff SA.

Hoff SA har årlig mottatt rundt 4000 tonn korn fra lokale bønder med FK Agri som kjøper. FK Agri og Hoff SA har nå inngått en intensjonsavtale om endelig overtakelse av anlegget på Inderøy den 1. juli 2017. (Arkivfoto)

Felleskjøpet og Hoff SA har hatt en langsiktig avtale om mottak av korn på Inderøy. Hoff SA har årlig mottatt rundt 4000 tonn korn fra lokale bønder med FK Agri som kjøper.

Hoff SA ønsker nå å avvikle denne delen av sin virksomhet, noe som har gjort at partene har inngått en avtale om overtakelse av kornmottaket, skriver FK Agri.

– Svært viktige landbruksområder

– Trøndelag og områdene rundt Innherred er svært viktige landbruksområder hvor Felleskjøpet har høy aktivitet. Å opprettholde god infrastruktur for kornbønder i området er avgjørende for Felleskjøpet, og har vært et viktig premiss når partene nå har kommet til en avtale om overtakelse av kornmottaket, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i FK Agri.

Drifta videreføres

Felleskjøpet kjøper kornmottaket med gjeldende infrastruktur, bygningsmasse og siloer. Drifta kan dermed videreføres uten noen endringer eller tilpasninger som påvirker bøndene i området.

Annonse

Det er inngått en festeavtale mellom partene på leie av tomten som sikrer mottaksvirksomhet så lenge Felleskjøpet ønsker.

– Vi er svært glade for at vi har kommet til enighet med Hoff SA om overtakelse av kornmottaket på Innherred. Dette trygger bøndenes leveransemulighet lokalt og gir oss en videreføring av den fleksibilitet mottak og tørking av korn på Inderøya bidrar med i vår totale varestrøm i regionen, sier Sjøseth.

Neste artikkel

Felleskjøpet reserverer 50 «rene» lastebiler