Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får kjøpe jorde 74 km unna

Dale har gitt bonden grønt lys.

Godkjente kontroversielt jordkjøp: Landbruksministeren har gitt grønt lys til at en grønnsakprodusent får kjøpe et jorde 74 kilometer unna gården. Reaksjonene er sterke. (Arkivfoto)

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet sa nei da en bonde på Toten ville kjøpe et jorde 74 kilometer unna. Nå har Jon Georg Dale gitt grønt lys.

Grønnsaksprodusenten Magne Kristian Dyste på Toten har kjøpt et jorde i Ullensaker, 74 kilometer fra driftssenteret. Selv om kjøper og selger er enige, er det forbehold om at fradeling må godkjennes av myndighetene.

Rådmannen i kommunen mente avstanden var for stor, og innstilte på avslag på fradelingssøknaden. Kommunepolitikerne godkjente likevel fradelingen, men fylkesmannen omgjorde vedtaket. Landbruksdirektoratet støttet fylkesmannen, men nå har Landbruks- og matdepartementet godkjent fradelingen.

– Her mener jeg statsråden opererer i strid med lovverket. Det gjelder jordloven og delingsregelverket. Jeg minner om at statsråden har foreslått å avvikle konsesjonsloven, og at det ble blankt avvist av Stortinget. Han har også foreslått en rekke liberaliseringer, som i hovedsak er avvist, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Konsesjonsbehandling er ennå ikke foretatt, men Skorge legger til at det etter hans mening ikke bør gis konsesjon.

Les også: Slik gikk det med den blå-blå revolusjonen

Avvist av Stortinget

– Et av forslagene til liberalisering, var at fradeling av tun skulle være unntatt delingsplikten, så lenge det gikk til naboeiendommen. Det ble også avvist av Stortinget, og det forteller litt om hvor stortingsflertallet er, sier Skorge.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp, trekker lovligheten av vedtaket i tvil.

– Jeg mener dette er Frp-politikkens sanne ansikt. Dette er direkte støtte til «dekk og diesel-landbruket». Det er uhensiktsmessig, og det er tvilsomt om det er i tråd med lovverket, sier Pollestad.

Også i KrF er de kritiske til Landbruksdepartementets håndtering.

– I utgangspunktet er jeg ganske på linje med Geir Pollestad i dette. Det å legge opp til et slikt «dekk og diesel-landbruk» er med på å gjøre noe med struktur og klima. Jeg mener dette er i strid med lovverket, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad i KrF.

Les også: Hvert femte bruk ubebodd

Bedre rustet for konkurranse

Annonse

Bondebladet har ikke fått tak i Magne Kristian Dyste. Jorda drives av Dyste-familiens selskap Lundstad Grønt AS, og Bondebladet har snakket med Einar Dyste.

Han viser til at de er avhengige av stort areal for å drive stort og effektivt for å møte konkurranse fra utlandet. Å eie vil også gi dem langt bedre sikkerhet for å investere i kalking og grøfting enn å leie.

Lundstad Grønt er for øvrig blant de virkelig store vinnerne i regjeringens landbrukspolitikk, og økte tilskuddet fra litt over én million kroner i 2014 til rett under 2,5 millioner i 2015. I 2017 får de 3,25 millioner i tilskudd.

Les også: Mener unge presses ut

Vil forfølge saken

Departementets avgjørelse kan formelt sett klages inn til Kongen i statsråd. I tillegg til hans majestet, sitter som kjent regjeringen Solberg rundt det bordet, så det er tvilsomt om de vil komme til noen annen avgjørelse enn Landbruksdepartementet.

Likevel er siste ord i saken neppe sagt.

– Det er Stortinget som er lovgivende forsamling, og regjeringen kan ikke operere i strid med det. De kan enten felles av rettsapparatet, eller Stortinget kan ytterligere tydeliggjøre lovverket. Vi vil vurdere begge løp, og vil ikke akseptere at dette blir stående og blir utgangspunkt for behandling fremover. Delingsbestemmelsen vil da ha mistet all sin betydning, sier Skorge i Bondelaget.

Senterpartiet har heller ikke tenkt å la saken ligge.

– Jeg mener Stortinget må engasjere seg når statsråden går på tvers av den politiske linjen. Det er vanskelig å styre i enkeltsaker fra Stortinget, men vi må se på hva vi kan gjøre både når det gjelder denne enkeltsaken og for å hindre at den skaper presedens, sier Pollestad.

Bondebladet har bedt om kommentar fra landbruksdepartementet, men har ikke fått svar.

Les også: – Uthuler konsesjonsregelverket

Neste artikkel

Få matfunn over grenseverdien