Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant kolistinresistente E. coli i importert mat

Første gang denne varianten er påvist i Norge.

Det høye kolistinforbruket til dyr utenfor Norge og Sverige har trolig bidratt til global spredning og persistens av mcr-1 holdige bakterier, mener Veterinærinstituttet. Bakterier med mcr-1 er ikke påvist fra dyr eller matvarer produsert her i landet. (Foto: Veterinærinstituttet)
Det høye kolistinforbruket til dyr utenfor Norge og Sverige har trolig bidratt til global spredning og persistens av mcr-1 holdige bakterier, mener Veterinærinstituttet. Bakterier med mcr-1 er ikke påvist fra dyr eller matvarer produsert her i landet. (Foto: Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet har påvist E. coli-bakterier resistente mot antibiotikumet kolistin i importerte matvarer og i hundefôr. Dette er første gang denne varianten av kolistinresistens med mcr-1-genet påvises i Norge, skriver Veterinærinstituttet.

– Dette genet kan potensielt bli overført til andre bakterier, sier seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

Hun mener to funn i seg selv ikke er alarmerende.

– Dette bekrefter likevel at også i Norge er vi sårbare for slike introduksjoner gjennom eksempelvis import av matvarer og personer som reiser, fortsetter Sunde. De to påviste funnene er fra scampi importert fra Bangladesh og i hundemat importert fra Storbritannia, sier Sunde.

Ikke brukt til dyr i Norge

Kolistin er et antibiotikum som benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker.

I motsetning til mange andre land, brukes ikke kolistin til å forebygge og behandle infeksjoner hos produksjonsdyr eller i matproduksjon i Norge eller i Sverige.

Annonse

Veterinærinstituttets funn viser kolistinresistens med mcr-1 genet i bakteriene. Genet har evne til å overføre resistens til andre bakterier.

Det høye kolistinforbruket til dyr utenfor Norge og Sverige har trolig bidratt til global spredning og persistens av mcr-1 holdige bakterier. Bakterier med mcr-1 er ikke påvist fra dyr eller matvarer produsert her i landet.

Lavt resistensnivå i Norge

De nye funnene er kommet fram gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet NORM-VET som kartlegger antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr.

Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika.

Det er likefullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.

Neste artikkel

Forventer salgsopptur for storfe, gris og egg