Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant farlige bakterier i upasteuriserte melkeprodukter

Antallet prøver for lavt til å si noe om totaltilstanden.

Noen varianter av de sykdomsfremkallende E. coli-bakteriene kalles STEC eller EHEC. Disse kan produsere giftstoffer. Det er i rapporten «Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukt – Mattilsynets overvåkingsprogram 2010-2016» funnene fremkommer. (Illustrasjonsfoto: Anders Sandbu)
Noen varianter av de sykdomsfremkallende E. coli-bakteriene kalles STEC eller EHEC. Disse kan produsere giftstoffer. Det er i rapporten «Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukt – Mattilsynets overvåkingsprogram 2010-2016» funnene fremkommer. (Illustrasjonsfoto: Anders Sandbu)

Mattilsynet fant bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte, skriver Mattilsynet.

Bakteriene som ble funnet i melkeproduktene er varianter av sykdomsfremkallende E. coli, såkalte STEC, også kalt EHEC.

Les mer: Fire grunner til rå melk-forbud

Symptomene ved sykdom er alt fra mild diare til i verste fall nyresvikt og død. Barn er særlig utsatt, fordi ti prosent av barn som blir syke utvikler nyresvikt.

– Funnene bekrefter myndighetenes advarsel om at barn, personer med svekket immunforsvar og gravide ikke bør spise upasteuriserte melkeprodukter, sier direktør Ole Fjetland i Mattilsynet.

714 melkeprodukter analysert

Til sammen har Mattilsynet tatt ut 714 prøver av melkeprodukter hovedsakelig oster, over flere år.

Tidligere er produktene undersøkt for Listeria monocytogenes, mens i 2016 ble det tatt ut 184 prøver som ble undersøkt for et utvalg av bakterier som kan forurense maten. Disse var Listeria monocytogenes, E. coli som mål for hygienisk produksjon, sykdomsfremkallende E. coli (STEC), Salmonella og giftstoff (enterotoksin) produsert av Staphylococcus aureus.

Produktene var produsert i Norge eller EU, og var upasteuriserte eller basert på rå melk.

Annonse

– Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god. Likevel ser vi at det det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukter. Antallet prøver er for lavt til å si noe om tilstanden for hele det norske markedet, men resultatene gir oss en viss oversikt over situasjonen, sier Ole Fjetland i Mattilsynet.

Tilsvarende i Frankrike

Funnene samsvarer med en fransk undersøkelse gjort i 2011 av 400 oster hvor det ble funnet tilsvarende resultat.

Les mer: Vil selge 
fersk melk

Det er derfor ikke unaturlig å finne STEC i melkeprodukter som lages av rå melk, altså melk som ikke er varmebehandlet, skriver Mattilsynet.

Det ble ikke gjort funn av bakterien Listeria monocytogenes over regelverkets grenseverdi i de 714 melkeproduktene.

Mattilsynet kommer til å gjennomføre ytterligere overvåking av norskproduserte melkeprodukter

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall