Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få matfunn over grenseverdien

Lite fremmedstoffer i melk, egg, kjøtt og honning.

Mattilsynet fant ingen ingen alvorlige funn i animalske produkter, inkludert import, i 2015. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk. (Foto: Colourbox)
Mattilsynet fant ingen ingen alvorlige funn i animalske produkter, inkludert import, i 2015. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk. (Foto: Colourbox)

I 2015 ble det tatt i alt 4 118 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene, skriver Mattilsynet.

Analysene som matilsynet gjorde viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

Fra mange dyr

I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt.

Prøver av viltlevende dyr, elg, hjort og rådyr, blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Land utenfor EØS

Annonse

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS.

Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 90 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2015. Mattilsynet fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Neste artikkel

Forsvarer offentliggjøring av lisensjegere