Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Beklager om afghanske bønder er blitt rammet

Nortura skal gå gjennom egne rutiner.

Eksporterte til u-land: – Vi gjennomgår rutinene våre for å sikre at det ikke er forvoldt noen skade, sier konserndirektør Kjell Rakkenes i Nortura. (Foto: Nortura)

Det store overskuddet av sau- og lammekjøtt har gitt kraftig prisfall for den norske sauebonden. Siden toppåret 2014 har kilosprisen på sau falt med 15 kroner, og på lam med 10 kroner.

Men priskuttet får også konsekvenser for en rekke u-land, skriver Nationen.

Dagens prisnivå er nemlig så lavt at norsk eksport av kjøtt fra sau og lam nå er den største på ti år. Tall fra SSB viser at en firedel av eksporten, det vil si godt over 100 tonn, har gått til de minst utviklede landene i verden.

Afghanistan skal være den klart største mottakeren av kjøttet. Dét vekker reaksjoner.

– Hvis det er eksport til dumpingpriser til utviklingsland, er vi kritiske til det. Det er svært ødeleggende for lokale markeder og bønder i utviklingsland å konkurrere med billig importkjøtt, sier leder Anna Karlsson i ungdomsorganisasjonen Spire til Nationen.

Også småbrukarlagsleder Merete Furuberg er kritisk til praksisen, men uttaler også at denne eksporten er et eksempel på at regjeringens stimulering til økt produksjon i det norske sauemarkedet – til tross for den vedvarende overproduksjonen – «får helt meningsløse konsekvenser».

Nortura: – Gjennomgår rutinene våre

Norturas konserndirektør for kommunikasjon og trygg mat, Kjell Rakkenes, representerte Nortura under høringen på statsbudsjettet.

Annonse

Han innledet med å kommentere den omstridte eksporten.

– Vi har brukt de virkemidlene vi har til rådighet for å redusere lageret. Når det gjelder eksporten til Afghanistan, beklager vi om denne har fått negative konsekvenser for den afghanske bonden. Vi gjennomgår rutinene våre for å sikre at det ikke er forvoldt noen skade, og at vi har fulgt de forventningene dere har til oss. Vi har ønsket å styrke den norske bonden, og sørge for at mat blir brukt til mat og kommer fram til dem som trenger det. Om vi ikke har klart det, beklager jeg, sa Rakkenes.

– Høy risiko

Han fulgte deretter opp med å kritisere regjeringens forslag om å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene.

– Det er en høy risiko for ubalanse i markedet ved en avvikling av kontorene, men også en fare for at vi ikke når målene i landbrukspolitikken. Videre handler saken om Omsetningsrådets frihet. Det er ikke mulig å finansiere denne ordningen over noe annet enn omsetningsavgiften (som betales av bøndene selv, journ.anm.), dersom kontorene samtidig skal være et markedsreguleringsinstrument, sa Rakkenes.

Noridane Foods AS, hvor Nortura eier to tredjedeler av aksjene, vedgår overfor Nationen at de har eksportert sauekjøtt til Afghanistan – og at de ikke har kontroll over hvor kjøttet har havnet.

– Vi selger til andre aktører, som så selger det videre, opplyser selskapet. Importen kommer imidlertid i tillegg til den lokale produksjonen, og selskapet mener den ikke vil ha negativ effekt.

Neste artikkel

Få matfunn over grenseverdien