Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for å skyte alle hjortedyr i enkelt-bestander

Omfattende tiltak mot skrantesyke nødvendig, mener komité.

Frykter storstilt spredning: Skrantesyke vil ikke forsvinne av seg selv, men ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom vi ikke setter inn omfattende og effektive tiltak raskt, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet i en fersk rapport. (Foto: Arkivbilde Bondebladet)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet lanserte onsdag denne uka sin andre rapport om hjortedyr-sykdommen skrantesyke. Den første ble publisert i juni 2016. Hovedkonklusjonen i den nye, er at det trengs omfattende og effektive tiltak for å hindre spredning av skrantesyke.

Effektiv og tidlig innsats

– Dersom målet er å bli kvitt skrantesyke i Norge, må det iverksettes effektive tiltak så tidlig som mulig, sier Bjørnar Ytrehus, medlem av gruppen som har gjort risikovurderingen.

Hva som er effektive tiltak vil variere. Komiteens vurdering er at et effektivt tiltak i bestander som kan avgrenses, som for eksempel villreinen i Nordfjella, er å skyte alle dyrene og legge området brakk i minst fem år.

– Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man klare å utrydde den, sier Ytrehus.

I bestander som ikke kan avgrenses, vil nedskyting av hjortedyr der hvor sykdommen er påvist, begrense omfanget og spredningen. Det gjelder for de fleste bestander av hjort, elg og rådyr, påpeker komiteen.

Les også: – Må ta ut risikodyr fortløpende

Saltslikkesteiner en risikofaktor

Annonse

Andre effektive tiltak er å slutte å lage steder hvor mange dyr kommer i nær kontakt med hverandre, for eksempel ved fôring av hjortedyr i nærheten av eller der det er påvist skrantesyke. På slike steder vil risikoen for smitte være spesielt stor.

– Vi mistenker spesielt at saltslikkesteiner kan være en risikofaktor for spredning. Et aktuelt tiltak kan være å fjerne disse og jorda under dem, som dyrene gjerne spiser på grunn av saltinnholdet, og som kan være forurenset med prioner, sier Ytrehus.

Det var i april 2016 sykdommen ble funnet i et reinsdyr i Nordfjella villreinområde, mellom Hemsedal og Lærdal. Dette var første gang skrantesyke ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og første gang den ble påvist hos rein. Siden er sykdommen funnet hos to elger i Selbu og hos enda to rein i Nordfjella.

Les også: Krever fortgang for å unngå løpsk skrantesjuke

Neste artikkel

– Skrantesyke-kampen ikke over ennå