Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Andelen matkorn kraftig ned

Matandelen av hvete ligger an til å bli på bare 38 prosent i år.

I fjor holdt 77 prosent av hveten i Norge matkvalitet. I år ligger det an til å bli bare 38 prosent matkvalitet av hveten. (Foto: Karl Erik Berge)
I fjor holdt 77 prosent av hveten i Norge matkvalitet. I år ligger det an til å bli bare 38 prosent matkvalitet av hveten. (Foto: Karl Erik Berge)

Den samlede kornhøsten vil bli på 1 172 000 tonn, viser septemberprognosen fra Norske Felleskjøp. Dette er 94 prosent av fjorårets volum, og 105 prosent av gjennomsnittet for de siste fem år.

Erter ligger på 98 prosent og oljefrø/åkerbønner på 96 prosent av fjoråret.

Les mer: Større kornavlinger

Prognosen er basert på reviderte avlingsrapporter fra Norsk Landbruksrådgiving, og her framgår det at mye korn fortsatt står ute.

Vårhveten som fôrkorn

Store arealer med vårhvete er blitt stående gjennom nedbørsperioden i september og blir klassifisert som fôrkorn, mens det meste av høsthveten ble høstet tidligere og holder god matkvalitet.

Også av havre blir det for lite matkorn.

Prognosen viser et importbehov på 196 000 tonn hvete og 5 000 tonn havre. Rug øker kraftig, og årets forventede avling på 38 000 tonn er en dobling fra fjoråret. 29 000 tonn av dette er matrug.

Annonse

Matkornforbruket har holdt seg stabilt på mellom 330 000 og 340 000 tonn de siste fem kornsesongene, og for inneværende sesong er forbruket av matkorn prognostisert til 328 000 tonn.

Får brukt alt

Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp sier at markedsregulatoren har ambisjon om at hele kornvolumet skal bli brukt opp, selv om det er mye av fôrkvalitet. Det hører også med i bildet at avlingene av bygg, 88 prosent, og havre, 82 prosent, blir mindre enn i 2016.

Med den kornhøsten vi har hatt er også noe overlagret korn brukt.

– Det blir vesentlig mer import av matkorn, men i utgangspunktet er det ikke problemer knyttet til importprisen. Vi vet ikke nøyaktig hva prisen blir på forhånd – innkjøpspris, tollsatser og valuta spiller inn. I de fleste tilfeller er importkorn billigere enn norsk, men noen ganger kan det bli samme pris eller dyrere med import, opplyser Stuve.

Les mer om kornsesongen i neste nummer av Bondebladet.

Neste artikkel

Oppjusterer kornprognosene