Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aksjoner ga økt lammesalg

Nortura har økt lammesalget med 33 prosent hittil i år. Aksjonering før påske og i sommer, samt flere produkter i butikkhyllene, har bidratt til veksten.

Grillaksjon: Sauebønder landet over delte nylig ut smaksprøver av lammekjøtt foran i alt 42 butikker i Norge. Tiltaket slo an, til tross for variabelt grillvær. Grillaksjoner har i år vært et prioritert tiltak i Nortura for å styrke lammesalget og bedre den fortsatt krevende markedssituasjonen. (Foto: Privat)
Grillaksjon: Sauebønder landet over delte nylig ut smaksprøver av lammekjøtt foran i alt 42 butikker i Norge. Tiltaket slo an, til tross for variabelt grillvær. Grillaksjoner har i år vært et prioritert tiltak i Nortura for å styrke lammesalget og bedre den fortsatt krevende markedssituasjonen. (Foto: Privat)

Nye tall fra Nortura viser at kjøttkonsernet hittil i år har solgt 832 tonn mer småfe sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 33 prosent.

– I tillegg er det gjort en kjempejobb med å få opp salget av sauekjøtt. Ser man på engrossalget som Nortura opererer med, har det økt med 65 prosent hittil i år kontra samme periode i fjor. Men da er ekstraordinært salg av sauekjøtt inkludert, sier Norturas fagsjef småfe Finn Avdem til Bondebladet.

I uke 26 (26. juni til 2. juli) ble det solgt 6 290 tonn sau/lam, en økning på 165 prosent fra samme uke i fjor. Totalmarkedstallene viser at det er blitt tatt ut 80-100 tonn fra lagrene hver uke de siste tre ukene. Imidlertid er det fortsatt en krevende markedssituasjon: I uke 26 lå det 515 tonn lammekjøtt og 472 tonn sauekjøtt på lager.

Grill-aksjonering

Nortura har i år hatt to store, landsdekkende aksjoner for å øke både salget av lammekjøtt og folks bevissthet om sauens rolle. I tillegg har aksjoneringen som mål å gjøre lam til et helårsprodukt. Den første aksjonen fant sted før påske, og resulterte i økt salg – særlig av Prior grillpølse. 8. juli ble det arrangert en ny aksjon, med grilling av lammekjøtt utenfor 42 butikker. Aksjonen var et samarbeid mellom Nortura og Norsk Sau og Geit.

– En del sau- og geit-avlslag deltok, til tross for kort varsel. Det som ble grillet utenfor butikkene samsvarte med vareutvalget i butikkene, og de stedene man hadde grillaksjon, ble varene ofte utsolgt inne i butikkene. Nettopp det var da også hensikten, påpeker Avdem.

«De stedene man hadde grillaksjon, ble varene ofte utsolgt inne i butikkene»

Fagsjef småfe, Finn Avdem i Nortura
Annonse

Han forteller at også fremvisning av lammevarer inne i butikkene, der folk tilbys smaksprøver, er brukt som virkemiddel for å øke salget.

Lammemarkedet

Nortura inngikk i vår en avtale med de tre store kjedene for å få fart på lammesalget. Tas det ikke grep, kan så mye som 4 600 tonn kjøtt fra sau og lam ligge på fryselager i 2017, viser en totalprognose fra i vår. Siden har lammesalget økt i alle kjedene. Norturasalget har økt med 33 prosent hittil i år.

– Det er unektelig positivt når vi får til slike arrangementer. Aktiviteter av typen grill-event på utsiden av butikker gjør at forbrukere som kanskje ikke ville valgt lam, gjør det allikevel – fordi de får smake på det. Jeg kan bekrefte at varene stort sett ble utsolgt inne i butikkene der de hadde grillaksjon, sier salgsleder for ferskvare og spesialiteter i Nortura, Torstein Dahl.

Dyrere for sauebonden

Nortura satte i vår som mål å øke mars-august-salget av lam med 70 prosent fra samme periode i fjor. Om Nortura klarer det, gjenstår å se. Uansett medfører alle tiltakene for å styrke salget, en kostnadssmell for sauebonden:

– Salgsøkningen har kostet, for vi må gi frysefradrag og rabatter. Det har kostet i form av omsetningsavgift for sauebonden. Prisløypa vi har gått ut med for 2017, viser at avregningspris på lam for bonden nå ligger 4,70 kroner under hva den var i fjor. Dette viser jo hvor dyrt det er med overproduksjon. Men det er slik vi må finansiere ekstraordinære tiltak for å få opp salget. Jeg tror allikevel de fleste sauebønder vil si at vi har gjort en god jobb med å øke salget, sier Avdem. •

Neste artikkel

Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet