Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

105 mill til styrket matproduksjon

105 forskningsmillioner bevilget til 16 nye prosjekter.

Mer til forskning: I alt 116 millioner er nå bevilget til ulike prosjekter som skal bidra til å styrke matproduksjon. – Forsking og ny kunnskap er en forutsetning for å videreutvikle norsk landbruk og tilhørende industri, uttaler landbruks- og matminister Jon Georg Dale – her på besøk hos laboratoriet der MRSA-bakteriene blir dyrket og påvist. (Foto: Illustrasjonsbilde Linda Sunde)

BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bevilget nylig til sammen 105 millioner kroner til 16 nye innovasjonsprosjekter. Det melder NHO Mat og Drikke. Midlene skal bidra til å styrke norsk matproduksjon.

– Forsking og ny kunnskap er en forutsetning for å videreutvikle norsk landbruk og tilhørende industri. For å lykkes, er det viktig at næringen selv tar aktivt del i forskningen. Jeg er glad for at næringen viser stor interesse for å søke om tilskudd til innovasjonsprosjekter, uttalte landbruks- og matminister Jon Georg Dale i forbindelse med tildelingen av innovasjonsmidlene.

Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR.

Til søknadsfristen 12. oktober 2016 kom det totalt inn 35 søknader til fellesutlysningen for forskningsmidlene.

Les også: Vitenparken med store utbyggingsplaner

Her er oversikten over tildelingene:

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har gitt bevilgning på om lag 49,5 millioner kroner til åtte innovasjonsprosjekt:

• «Optimal matproduksjon basert på Big Data», Nortura SA

• «MeatCrafter - automatisk klassifisering av lam», Nortura SA

• «New recipes for Norwegian sausages and sausage meals with reduced inflammatory properties», Leiv Vidar AS

• «Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri», Ytterøykylling AS

• «Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat», Grilstad AS

• «Ysting av kaseinkonsentrert melk», TINE SA Avd. FoU-Senteret

Annonse

• «Auka volum av smakfulle norske plommer», Ullensvang Fruktlager SA

• «Precision feeding of sows. Feed for need», Norsvin SA

Styret i BIONÆR har bevilget om lag 55 millioner kroner til åtte forsknings- og innovasjonsprosjekter:

• «Next generation tailor-made chicken products», Nortura SA

• «One-step genomic selection in Norwegian White Sheep», Norsk Sau og Geit

• «Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren», Matvett AS

• «Utvikling av nye materialer for kontrollert og reproduserbar frigjøring av immobiliserte spermier og dokumentasjon av dette in vivo», Spermvital AS

• «Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer», TINE SA

• «Et krafttak mot frukttrekreft», Oslofjorden Frukt og Bær SA

• «Organic sperm cell activator that will improve world-wide pork production», Spermatech AS

• «Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning», Gausdal Bruvoll SA

Les også: Ny ekspertgruppe skal forebygge matsvinn

Neste artikkel

– Kull-fôr gir mindre ku-promp