Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer melk til lokal foredling

350 000 liter ku- og geitemelk mer i 2016 enn året før.

I 2016 var det 122 foredlingsforetak, som på vegne av 131 melkeprodusenter rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. (Arkivfoto)
I 2016 var det 122 foredlingsforetak, som på vegne av 131 melkeprodusenter rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. (Arkivfoto)

Lokal ysting er en klar trend i Norge. I 2016 ble det brukt mye mer melk til lokal foredling enn i 2015.

Økningen var på 90 000 liter kumelk og 260 000 liter geitemelk, melder Landbruksdirektoratet.

Les mer: Har skapt mye «smått og godt» med geiter og røye

Oppland, Hordaland og Hedmark er fylkene med flest lokalforedlere, og hvor det brukes størst melkemengde til lokalforedlede produkter.

Vel 464 000 liter i Oppland

Oppland topper med 236 965 liter kumelk og 227 179 liter geitemelk, mens Hordaland og Hedmark har henholdsvis 129 509 + 238 395 liter og 218 091 + 112 013 liter.

Økningen det siste året har vært størst i Oppland, Rogaland, Hordaland og Aust-Agder.

Annonse

I 2016 var det 122 foredlingsforetak, som på vegne av 131 melkeprodusenter rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 1 950 000 liter kumelk og 1 210 000 liter geitemelk.

Plikt til å betale omsetningsavgift

Plikten til å rapportere inn lokalt foredlet melk er knyttet til at foretakene skal betale omsetnings- og forskningsavgift for melk som er omsatt.

Det samme omregnede melkevolumet er grunnlag for eventuell utbetaling av pristilskudd til melkeprodusent som har levert melk til lokal foredling. Disse literne blir også registrert på melkeprodusentens melkekvote.

Les mer:Ystar smaksrik ost av feit mjølk

Neste artikkel

Norsk Mat forventer enda større lokalmatvekst