Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktige krisekroner

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale har vært løsningsorientert til sin siste dag på jobben. Forrige uke kom han til enighet med bondeorganisasjonene om en ekstraordinær krisepakke på 525 millioner. Det er bra regjeringen kom bøndene i møte og at det er lovnader om raske utbetalinger.

I krisepakken er 300 millioner friske midler, mens 225 millioner hentes fra Landbrukets utviklingsfond. Fondet har mange gode formål, men det er ingen tvil om at en omdisponering er riktig å gjøre nå. Pengene er øremerket bønder som er hardest rammet på Sør- og Østlandet. Svært mange husdyrprodusenter får store ekstrautgifter med å skaffe nok fôr, og disse vil kompenseres med ekstra husdyrtilskudd og økt erstatningssats for grovfôr.

Taket i avlingsskadeordningen heves for alle produksjoner, men kommer først og fremst grøntprodusenter til gode. Disse får også et ekstra arealtilskudd på 500 kroner per dekar, og inntil 500.000 per foretak. I tillegg forsøkte landbruket å få staten med på å dele opp vekstgruppen grønt, som gjør at bønder nokså vilkårlig faller utenfor ordningen.

Annonse

Avtalen er forhandlet fram for å få hjelpen raskt ut. Det gjør at den også blir mindre treffsikker. For eksempel får grøntprodusenter i de tørkerammede områdene inntil en halv million i ekstra tilskudd, selv om de har god avling. Det er ikke rettferdig. Disse pengene burde ha blitt brukt andre steder.

I motsetning til husdyr- og grøntprodusentene, ville ikke staten være med på noen ekstra ytelser eller kompensasjon for merutgiftene til kornprodusentene. Som Bondebladet skrev i forrige uke har mange brukt betydelige summer for å vanne kornet opp til normale nivåer. Når kornbønder da havner over innslagspunktet for avlingsskadeerstatningen, blir dekningsbidraget vesentlig dårligere enn om de hadde lat være å vanne.

Det er nærmest umulig å lage modeller som fanger opp alle produksjoner helt rettferdig, men det kan ikke være slik at man taper på å redde avlingene. •

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat