Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig tiltak mot rovdyr

Uttaket av rovdyr går raskere som følge av at regjeringen har åpnet for bruk av løs, på drevet halsende hund i skadefelling i beiteprioriterte områder. Samtlige fylkesmenn kan nå gi dispensasjon mot forbudet, og så langt i år er det gitt tillatelse til bruk av løs hund ved alle fellingsforsøk på ulv i Innlandet.

Tiltaket har vært særdeles arbeids- og tidsbesparende. Jegere i Nord-Østerdal utførte i 2019 det som ble Norges første ulvefelling med bruk av løs hund. Dette har redusert den totale arbeidstiden på skadefelling gjennom hele sesongen, fra 9 000 timer i 2018 til 2 400 timer i fjor. Også i inneværende sesong regner fellingslaget med å bruke under en tredjedel så mange arbeidstimer som i 2018-sesongen.

Når skadefelling kan foregå så effektivt, sparer det storsamfunnet for millioner av kroner. Det gir mindre arbeid og bedre utnyttelse av verdifulle utmarksressurser. I tillegg kommer besparelser som ikke kan måles i kroner. Tidlig uttak betyr færre lidelser for produksjonsdyra og mindre psykisk belastning for den enkelte gårdbruker.

Annonse

For å gi ytterligere besparelser for samfunnet, bør ordningen med løs hund til skadefelling også bli enklere og lettere tilgjengelig. Det kan skje ved at den forankres i lovverket, slik leder for fellingslaget i Østerdalen også har etterlyst. I dag er ordningen innført gjennom dispensasjoner, som igjen er forankret i forskjellige lovverk. Det er unødvendig bruk av byråkrati.

Rovdyrpolitikken har til hensikt å skille rovdyr og beitedyr. For at det skal bli flere, og ikke færre beitedyr i norsk utmark, må det da være en absolutt forutsetning at det ikke skal være rovdyr i beiteprioriterte områder.

Per Fossheim, utmarksrådgiver i NSG, sa til Bondebladet i august at at et jaktlag bør fungere som et brannvesen. Det skal kunne rykke ut, gjennomføre oppdrag og avslutte innen rimelig tid. Nå må politikerne ta lærdom av hvordan skadefelling med løs hund har fungert, og utarbeide et forutsigbart regelverk som er effektivt over hele landet.

Neste artikkel

Altfor mange ynglande jerv