Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utnytt alle ressurser

Forrige uke ba bondeorganisasjonene landbruksministeren om en krisepakke for tørkerammede bønder. Statsråd Jon Georg Dale (Frp) gikk med på flere nye tiltak for å bøte på situasjonen, blant annet ved å øke forskuddsbetaling for avlingsskade. Forskudd er vel og bra, men det betaler ikke regningene gjennom vinteren.

Ekstremtørken vil gi store likviditetsproblemer når fôrkostnadene øker formidabelt og avlingssvikt gir svært redusert inntjening. Når mange bønder over hele Nord-Europa står igjen uten avlinger og verdiskapning, trengs det sterkere virkemidler enn dispensasjoner for å redde situasjonen.

Flere banker sier nå til Bondebladet at de vil bistå med avdragsfrihet eller innvilge ekstra kreditt for å avhjelpe den akutte situasjonen. På lengre sikt må vi derimot kunne stole på at Staten tar ansvar for landets matproduksjon. Det trengs ekstraordinære tiltak for å unngå konkurser, og det er viktig at myndighetene gir et tydelig signal om at de vil bidra.

Annonse

Bondeorganisasjonene og samvirkene er skjønt enige om at det verste som kan skje nå, er en panikkartet nedslakting av den buskapen som skal være med på å bygge produksjonen i årene fremover. Oppfordring er at dette langt på vei kan unngås ved at vi samler og utnytter alle tilgjengelige ressurser.

Såfremt vi tar vare på halmen, drøyer det grovfôret som finnes og supplerer med fiberrikt kraftfôr, viser beregninger fra Felleskjøpet at det er nok grovfôr i Norge til at vi skal kunne klare oss gjennom vinteren. Professor og fagsjef i Tine, Harald Volden, har i Bondebladet denne uken laget eksempler på hvordan fôringsstrategien kan tilpasses for å opprettholde produksjonen.

Vi er best tjent med å holde fôrimporten på et minimum, for å unngå innførsel av sykdommer. Norge er velsignet med god dyrehelse, og det har stor betydning at alle forholder seg til regelverket, og at både Mattilsyn og myndigheter setter av nok ressurser til å kontrollere det fôret vi tar inn.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken