Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utfordrer jordloven

I forrige uke skrev Bondebladet om et jorde i Ullensaker som er solgt til Magne Kristian Dyste. Han har driftssenteret sitt på Østre Toten, og alle fagmyndigheter som har behandlet saken har sagt nei til deling. Først sa rådmannen i kommunen nei, fordi han mente avstanden på 74 kilometer mellom jordet og driftssenteret er for lang.

Kommunestyret i Ullensaker valgte likevel å godta det, med henvisning til en sak departementet hadde godtatt i 2003. Den gang var avstanden 15 kilometer, så overføringsverdien mellom de to sakene er tvilsom. Fylkesmannen overprøvde kommunen, og sa nei til deling. Landbruksdirektoratet opprettholdt fylkesmannens avslag. Altså har fagfolkene både i kommunen, hos fylkesmannen og i direktoratet kommet fram til at jordloven ikke åpner for deling. Her kunne historien endt, men i landbruksdepartementet har de funnet ut at de likevel vil godta delingen.

Jon Georg Dale har ikke satt navnet sitt på papiret, men både stortingspolitikere fra KrF og Senterpartiet og Per Skorge i Bondelaget peker på ham, og mener han beveger seg på kant med loven. At tre fagmyndigheter har kommet fram til samme konklusjon i delingsspørsmålet styrker deres sak.

Regjeringen foreslo i vår at du ikke skulle trenge å søke om fradeling av jord, dersom du ville selge jord som tilleggsjord til en aktiv jordbrukseiendom. Det avviste Stortinget. Nå kan det se ut som om Dale prøver en annen vei.

Annonse

Dersom siste ord er sagt i saken er det departementets vedtak som blir stående, og vil gi føringer for hvordan lignende saker blir behandlet. Det er grunnen til at et salg av et jorde i Ullensaker skaper rabalder.

Det er det imidlertid ikke sikkert den vil: Både opposisjonspolitikere og Bondelaget varsler at de ikke vil la saken ligge. Den kommer med all sannsynlighet opp i Stortinget, muligens også i retten. Om Dales vedtak blir stående er loven i praksis endret, selv om regjeringen ikke fikk endringsforslagene gjennom i Stortinget. Slik kan ikke demokratiet fungere. •

Neste artikkel

Rettferd for sauebøndene