Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulven forsterker fôrkrisa

Hittil i juni har ulv skadet og drept minst 120 sauer i Hedmarks-kommunene Tynset, Tolga og Rendalen. Samtlige skal være tatt i beiteprioriterte områder. Norsk institutt for naturforskning (NINA) bekrefter at det er en svensk ulv som har vært på ferde. I fjor sommer var det en tilsvarende situasjon i Oppland, da en svensk streifulv tok livet av 300 sau i beiteprioriterte områder.

Det vakte stor forargelse blant beitebrukere at Miljøminister Ola Elvestuen (V) på vårparten stanset forslaget om å forlenge lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen fra 1. april til 1. mai. Siden det ble observert ulv i området allerede i april, kunne tapene i Nord-Østerdalen sannsynligvis ha vært unngått.

Nå har flere gårdbrukere mistet store deler av besetningene, og vegrer seg for å sende ut flere på beite.

Manglende utøvelse av den rovdyr­politikken som er vedtatt av Stortinget, har dessverre flere negative konsekvenser enn husdyras fysiske lidelser og dyreeiernes psykiske belastninger. Det handler i stor grad også om samfunnsøkonomi, og -beredskap.

Annonse

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det til sammen ble sluppet rundt 400 000 dyr på utmarksbeite i Hedmark og Oppland i 2016. Verdien av graset dyra spiser i løpet av beitesesongen er beregnet av Fylkesmannen til nærmere 200 millioner kroner.

Dilemmaet ved at ulven forrykker husdyra i beiteprioriterte blir ekstra tydelig nå som vi opplever en tørrsommer. Å holde igjen beitedyra på innmark der de spiser opp fôret de skal leve av på vinteren, er ikke bærekraftig når fôrsituasjonen ser ut til å bli kritisk over hele Skandinavia.

Sverige har avlyst lisensjakta på ulv kommende vinter med begrunnelsen at den skandinaviske ulvebestanden går ned. Skadetilfellene i hhv. Hedemark og Oppland er tegn på at svenske ulver trekker over til Norge. Det er naturlig med samarbeid over grensene rundt ulvestamma, og politikerne bør arbeide mer for å få til felles ulveforvaltning med Sverige. Men den må ta hensyn til at vi har mange flere beitedyr i utmarka.

Neste artikkel

Vil bruke handlingsrommet for å nå bestandsmål