Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uansvarlig næringsforbud

Når regjeringspartiene velger å avvikle pelsdyrnæringa fra 2025, forbyr de en næring som produserer en lovlig vare, gir eksportinntekter og et viktig bidrag inn i bioøkonomien. Det gjøres også uten å ta ansvar for de bøndene som rammes.

Etter høringsrunden og KrFs inntog i regjeringa er kompensasjonen til pelsdyrbøndene økt fra 365 millioner til om lag 500 millioner kroner. Det beløpet står ikke i noe forhold til tapene bøndene påføres. Utregninger som er gjennomført av Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, viser at kompensasjonen må være to milliarder kroner for å kunne dekke reelle kostnader, tapte investeringer og tap av framtidige inntekter.

Med den erstatningen som nå ligger på bordet, vil mange familier miste sitt økonomiske grunnlag. Investeringene som er gjort blir verdiløse og gårdene mister verdi. Mange steder finnes det ikke gode muligheter til omstilling.

Annonse

Å legge ned pelsdyrnæringa av hensyn til dyrevelferd er svak argumentasjon. Det siste tiåret har staten gjennomført to faglige utredninger som konkluderer med at dyrevelferden blir ivaretatt. Produksjonen blir hyppigere og grundigere kontrollert enn noen andre dyreslag, med tre pålagte veterinærbesøk hvert eneste år. I tillegg gjennomfører Mattilsynet egne kontroller. I 80 prosent av tilfellene kommer Mattilsynet uanmeldt. Kontroller i 2018 viste at 99,8 prosent av norske pelsdyr er friske og skadefrie. Få husdyrnæringer kan vise til slike tall.

Mange tenker tenker likevel at pelsdyrnæringa har tapt sin legitimitet i samfunnet og at dyr ikke bør holdes i fangenskap for at noen skal kunne kjøpe en eksklusiv vare. Det er det lov til å mene. Husk bare på at regjeringen ikke forbyr sluttproduktet. Det strider mot all fornuft når politikerne med utgangspunkt i dyrevelferd nå overlater produksjonen til land med dårligere omsorg for pelsdyra.

At regjeringen avvikler pelsdyrhold på mangelfullt grunnlag og uten å gjøre opp for seg, bør vekke bekymring for alle andre bønder og næringsdrivende i Norge. •

Neste artikkel

Respektløse byråkrater