Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trenger vi et nasjonalt økomål?

Det står dårlig til med det økologiske landbruket i Norge, samtidig som det går så det suser i Sverige, Danmark og Finland. Våre naboland er på god vei til å levere på sine ambisiøse mål om hhv. 30 og 20 prosent produksjon (se sak side 6-7).

Da Norge i 2015 gikk vekk fra målet om 15 prosent produksjon og forbruk, var det fordi det var lite realistisk. Det er en fin tanke at produksjonen skal drives fram av etterspørsel, men fasiten er at arealet på fem år har falt fra 5,1 til 4,2 prosent. Det er nå under 2000 økobønder, mot 2851 i toppåret 2009. At økoarealet krymper, henger tett sammen med økonomi. Drifta er mer arbeidskrevende, avlingene lavere og betalingsviljen i markedet ikke stor nok til å dekke ulempene.

Agri Analyse mener forskjellen mellom Norge på ene siden, og Sverige og Danmark på andre siden, handler om at vi fortsatt har et småskala landbruk sammenlignet med våre naboer. Norges Bondelag peker i samme retning, og mener det konvensjonelle landbruket i Norge nyter en høy tillit hos forbrukeren.

Annonse

Det er selvfølgelig meget bra at forbrukeren forstår at vi har mindre driftsenheter, at vi bruker lite plantevernmidler og har god plantehelse, men det bidrar altså til svekket økologisk produksjon. Men trenger vi da et økomål?

Det er liten tvil om at økosatsingen har hatt en oppdragende effekt på konvensjonell drift, men det må jo samtidig lønne seg. Økologisk Norge mener svenskene lykkes godt fordi de har stabile avtaler om offentlige innkjøp. Her skal 60 prosent av maten på skoler, sykehus og sykehjem være økologisk. Det sørger for stabilitet i etterspørselen og gjør det mer interessant å være økobonde.

Bondebladet støtter argumentet om offentlige innkjøp av en del råvarer. Skal noen våge å satse økologisk, må de samtidig ha noen forsikringer. Vi kan ikke være prisgitt et marked som varierer fra år til år eller gjennom sesongen. Det tar tre år å legge om fra konvensjonell til økologisk drift, mens det tar noen timer å gå den andre veien. •

Neste artikkel

Urbant landbruk øker i Norge og verden