Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Til beste for grisen?

Næringskomiteen støttet i forrige uke Venstre sitt forslag om å fremskynde dyrevelferdsmeldingen til 2023. De støttet også Venstres forslag om at meldingen må svare på hvordan produksjonstilskudd kan innrettes på en måte som belønner god dyrevelferd. Det innebærer blant annet hvordan griser kan sikres bedre tilgang til uteareal.

Forrige stortingsmelding om dyrevelferd er allerede 20 år, så det er på tide med en revisjon. Meldingen ønskes også velkommen av næringa selv. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved Venstres forslag om å bruke tilskuddssystemet for å sortere på dyrevelferd, og om vi er tjent med å pålegge at grisen skal være ute. Det er også grunn til å stille spørsmål ved at Venstre her bruker Dyrevernalliansen som rådgivere.

Dyrevelferd er vitenskap, og som i andre saker, må ikke debatten rundt temaet basere seg på meninger og følelser, men støtte seg på fagkunnskap. Næringa har gjennom flere tiår sanert vekk dyresykdommer, generelt løftet helsestatusen og innført dyrevelferdsprogrammer, slik at vi i dag har en frisk og sunn gris som holdes i godt tilpassede driftssystemer.

Norske purker går fritt hele livet, vi har økte arealkrav på slaktegrisene og tilgang til rotemateriale er forskriftsfestet. Som de andre husdyra har grisen en diett som gir den alt den trenger for å vokse og holde seg frisk. Den lever i et passe varmt rom, den har ingen fiender og svært lite skader og sykdommer. Få dyr lever i et så trygt miljø.

Annonse

På tross av det motsatte, mener noen likevel at det moderne landbruket gjør dyrevelferden dårligere. Aggressive kampanjer bidrar til å tegne et bilde av at bønder lar dyr lide i profittens tjeneste. Denne propagandaen har ingen rot i virkeligheten.

Om hensikten med Venstres forslag, er å unngå tv-bilder som vi fikk se i Griseindustriens hemmeligheter, vil det neppe ha effekt. Misskjøttede griser på en våt betongsåle vil ta seg like dårlig ut utendørs som innendørs. Heldigvis hører slike scener til sjeldenhetene. Og heldigvis har vi grundig dokumentasjons- og kontrollarbeid som kan luke ut avvikene.

Neste artikkel

Over halvparten brøt regelverket