Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tid for beredskap

De første prognosene fra Norske Felleskjøp tegner et dystert bilde av situasjonen i kornmarkedet. Når avlingene estimeres til å være 45 prosent under gjennomsnittet for siste fem år, er det historisk lavt. Vi må helt tilbake til 1967 for å finne lavere kornavlinger. Prognosen er også mer sikker enn normalt, ettersom store deler av avlingene allerede er tresket.

Norge risikerer nå at selvforsyningsgraden faller ned på 30-tallet. Samtidig varsler Norske Felleskjøp at forbruket av fôrkorn til drøvtyggere stiger med 15 prosent på grunn av grôvformangel. Det gjør situasjonen ekstra alvorlig.

Som Bondebladet skrev forrige uke blir det utfordrende å dekke behovet for såkorn neste år. I jordbruksavtalen er det satt av 3,7 millioner til lagring av såkorn, men det dekker bare 15 prosent av vårt normale forbruk på 65 000 tonn. Lagrene er snart brukt opp, og mulighetene for å importere sorter som tåler et norsk klima er begrenset. Både Sverige og Finland sliter også med å dekke sine egne behov.

Annonse

Flommen i fjor og tørken i år viser at landet trenger bedre garantier for både såkorn, mat- og fôrkorn. Dette ble også etterlyst av flere politikere i landbruksdebatten under Arendalsuka. Etter flommens herjinger høsten 2017 krevde flertallet på Stortinget at regjeringen innen 2019 må legge fram en plan for å reetablere beredskapslager for matkorn. Årets ekstremtørke har åpenbart gjort argumentene sterkere, og det er nå flere enn landbrukets innerste krets som har fattet poenget med en slik beredskap.

Landbruksdirektoratet har regnet ut at det vil koste en halv milliard kroner å reetablere beredskapslager for matkorn. Det er mye penger, men likevel er det under halvparten av hva Norge bruker hvert år på å drifte Heimevernet.

Verken kornlager eller Heimevern er lønnsomt før vi plutselig trenger dem. Skal staten ivareta sikkerheten til befolkningen, innebærer det også å sørge for at vi har korn nok til å fø både mennesker og dyr, og at vi kan etablere neste års avlinger.

Neste artikkel

Farvel til møllekø med ny tørke