Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta landbruket på alvor

Landbruksdepartementet har sendt en rekke forslag om markedsregulering på høring. Regelrådet har i sitt svar etterlyst informasjon om hvem som får de økte kostnadene, og hvor store de kan bli. De etterlyser også at det blir fortalt hva nytten av forslagene er. Det må «antas at forslagene har en rekke nyttevirkninger, i og med at de foreslås», skriver Regelrådet.

Et av forslagene er dobbel mottaksplikt på kjøtt. Nortura advarer mot forslaget i uvant sterke ordelag. Norturas høringssvar er interessant lesning. Det er en opplæring i hvordan reguleringsansvaret fungerer i praksis. Det viser også de praktiske vanskene ved å innføre dobbel mottaksplikt.

Samtidig som departementet jobbet med å legge høringssvarene på nett, kom nyheten om at Nortura vurderer å avvikle skjæring og pakking av storfe ved anleggene på Bjerka, Gol, Førde og Egersund. Nortura har tapt volum. Konkurrentenes skjæreavdeling på storfe er tre ganger så stor som Norturas største, og det er vanskelig å konkurrere på effektivitet og pris med dagens struktur.

Nortura strever med å holde hodet over vannet. Landbruksdepartementets svar er å foreslå at konkurrentene får bedre betingelser, på bekostning av Nortura og alle norske bønder, som må ta regninga.

Annonse

Dobbel mottaksplikt slår ikke Bondebladet som en endring som vil føre til verken forenkling eller kostnadsbesparelser. Heller det motsatte. I tillegg får industrien lov å legge risiko og potensielle kostnader over på bonden. Hvor er de store fordelene som skal oppveie dette? Og hvorfor slår Landbruksdepartementet fast at en avgrenset dobbel mottaksplikt vil kunne gi en bedre balansering av forretningsmessig risiko mellom aktørene? Er de sikre på at det? Har de noen utredning som viser det, som de har glemt å vise til?

Regelrådet skriver i sitt høringssvar at de savner en konkret drøfting av hvilke konkurransemessige utslag departementet forventer at tiltaket vil få.

Kjære Landbruksdepartement. Dere er svært viktige for landbruket i det langstrakte landet vårt. Det ansvaret må dere ta på alvor.

Neste artikkel

Pelsdyrbønder kan få høyere erstatning