Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svikter smittevernet

I den nye budsjettavtalen mellom regjeringa og KrF, ligger det ikke midler til et eget overvåkingsprogram for dyresykdommer, slik landbruket har etterspurt. Norge har en suveren helsestatus i husdyrholdet, og da Stortinget behandlet krisepakken etter tørken var det bred enighet om at dyrehelsa skulle tas hensyn til.

Igjennom sommeren og høsten har det blitt importert mye grovfôr fra land med dårligere dyrehelse enn Norge. Vi vet enda ikke hvordan denne importen har påvirket sykdomsbildet her hjemme, men det er av stor betydning at Mattilsynet og myndighetene har nok ressurser til å kontrollere det fôret vi tar inn.

God dyrehelse handler like mye om folkehelse, ettersom mindre syke dyr blant annet gir lavere antibiotikaforbruk og dertil lavere resistens hos befolkningen.

Hvor raskt smittsomme dyresykdommer kan spres, ble godt illustrert av Dagbladet etter Nato-øvelsen Trident Juncture. Avisa kunne avsløre at Forsvaret slo full alarm da de oppdaget at en fremmed soldat hadde tatt med seg noen baconstykker fra et land med afrikansk svinepest.

Annonse

Som Bondebladet hyppig har omtalt det siste året, er denne formen for svinepest svært smittsom og kan spres gjennom alt mulig – enten det er matvarer, maskiner, teknikere som skrur på maskinene eller importert grovfôr.

Etter Dagbladets avsløring konstaterte Forsvarets veterinærinspektør at et begrenset utbrudd av afrikansk svinepest kan koste landet vårt to milliarder kroner. Norske svinebønder har lenge jobbet svært aktivt med smittevern på grunn av de alvorlige konsekvensene ved å få MRSA i besetningen. Næringa tar svinepest-trusselen på største alvor. Det må norske myndigheter også gjøre.

EØS-avtalen hindrer Norge i å fremme nasjonale krav om å unngå import fra områder som har påvist afrikansk svinepest. Sist ut blant disse landene er Belgia. Uten skjerpet overvåking er vi med andre ord svært sårbare.

Neste artikkel

Ny behandling av gamle saker