Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stopp importert dyremishandling

Etter at Bondebladet skrev om rettssaken fra Sogn og Fjordane tingrett, der en mann var tiltalt for å ha avlivet to værer ved å skjære over strupen på dem, har temaet vært heftig diskutert på Facebook.

Flere bønder bekrefter at de har fått spørsmål om å selge livdyr til folk som ønsker å slakte selv. Henvendelsene kommer ikke nødvendigvis fra bestemte religiøse grupper.

Ifølge Mattilsynet er ikke problemet omfattende, men spørsmålet er om myndighetene har særlig oversikt, så lenge de ikke blir tipset om slike forespørsler.

Historisk har halalslakting normalt blitt gjort uten bedøvelse, men mange muslimer aksepterer i dag at dyra bedøves før strupen skjæres over, såfremt hjertet slår. Når man halalslakter på norske slakterier blir dyrene først bedøvet, før halspulsåren kuttes. Nortura produserer halal kylling, storfe og småfe, og selger totalt rundt 2500 tonn halalkjøtt i året.

Annonse

Å avlive et dyr på en inhuman måte, er straffbart etter norsk lov. Likevel er det fullt lovlig i Norge å importere kjøtt fra land der dyra er avlivet ved å skjære over halspulsåren – uten at de først har fått bedøvelse. Registrerte trossamfunn kan søke om å importere slikt kjøtt, og for 2020 er disse kvotene på 35 tonn til sammen.

Da Bondebladet i februar omtalte rituelle slaktemetoder, sa spesialveterinær Elisiv Tolo i Animalia at det ut fra et dyrevelferdsperspektiv er helt uakseptabelt å slakte uten bedøving. Hun sa at dyrene kan oppleve intens frykt og unødig lidelse, ved innpusting av blod og vominnhold.

Bondebladet vil oppfordre norske politikere til å jobbe for et forbud mot import av kjøtt fra dyr som er avlivet på en måte som strider med norsk lov. Vi oppfordrer også alle bønder som blir kontaktet av privatpersoner som vil kjøpe livdyr for slakt, om å avslå dette og rapportere kontakten til Mattilsynet. Bare slik kan en hindre at dyr blir slaktet på en inhuman måte.

Neste artikkel

Fatland: Tror ikke selskapet får noe gratis på Otta