Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterkere lut mot kjedemakta

Stortingets næringskomité startet forrige uke behandlingen av en stortingsmelding om konkurranse i dagligvarebransjen. Norges Bondelag har i sitt høringssvar fremmet seks tiltak for å redusere dagligvarekjedenes dominans i alle ledd av matproduksjonen. Laget vil korrigere maktbalansen slik at det blir mer rettferdige konkurransevilkår.

Når kjedene selger sine egne merkevarer (EMV) til en lavere pris enn det kjente merkevareproduktet, er det fordi de selv setter prisen på begge varestrømmer. Det er enkelt for butikken å justere prisen på konkurrenten, slik at deres eget produkt fremstår som billig. Dette gjør det blant annet svært vanskelig for Gilde å konkurrere på kjøttdeig, der kjedene, med sine egne merkevarer, nå har over 80 prosent av markedet.

Mer EMV i butikkhylla reduserer alternativene, og når kjedene har tatt valget for forbrukeren er det lite rom for forbrukermakt. Av hver hundrelapp nordmenn bruker på kjøtt eller egg i butikken, går nå over 40 kroner til EMV.

Annonse

Bondebladet skrev i fjor at dette tallet har økt med 31 kroner på 15 år. I løpet av disse årene har fire dagligvarekjeder blitt til tre, og det har oppstått enda sterkere maktstrukturer hvor de samme aktørene nå styrer flere ledd i verdikjeden bakover mot bonden.

I dag har Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 en samlet markedsandel på 96 prosent av hele dagligvaremarkedet. Det er innkjøperne i de tre store kjedene som avgjør hva som skal være utvalget til forbruker. Det betyr at de kan påvirke hvor i landet, og hvordan, varene blir produsert. Følgen av denne praksisen er at det legges mindre vekt på å utnytte ressursgrunnlaget i hele landet, og at bonden som selvstendig ledd i verdikjeden skvises ut.

Mat handler om langt mer enn pris. Det handler om mangfold, sikkerhet og beredskap i norsk matproduksjon. Det handler også om arbeidsplasser og verdiskaping. Vi kan ikke godta at forbrukere og bønder gjør Reitan- og Johansen-familiene rikere og rikere på bekostning av dette.

Neste artikkel

Åpner opp for dagpendlere