Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Smertefull rasjonalisering

Nedleggelsen av Norturas slakteri på Otta er en tøff beskjed å få for bøndene, ansatte og andre som lever av ringvirkninger fra hjørnesteinsbedriften i bygda. Det er sterkt beklagelig at resultatet blir lengre dyre­transport, i en tid hvor kortreist mat og dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet i befolkningen. Bøndene i Gudbrandsdalen skal ha honnør for mobiliseringen som ble satt i gang. At det vil forsvinne Nortura-bønder sammen med slakteriet, er en forståelig konsekvens.

Avgjørelsen om å legge ned eller å drifte videre på Otta, er tatt med utgangspunkt i framtida for hele Nortura. Da er det nødvendig å løfte blikket. Regnskapene i konsernet har i lengre tid speilet en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av kostbar distribusjon og svekkede markedsandeler.

Gilde og Prior taper i konkurransen i dagligvaremarkedet med kjedenes egne merkevarer (EMV). Av hver hundrelapp nordmenn i dag bruker på kjøtt eller egg i butikken, går over 40 kroner til EMV. Som Bondebladet skrev i mars, har dette tallet økt med 31 kroner på 15 år. Slike omveltninger i forbruksmønstret skviser hele industrien Nortura har bygget opp.

Annonse

Den eneste måten Nortura kan komme til hektene på, er å bedre konkurranseevnen – for å stå sterkere i møte med kjedene, og mot private slakterier, hvor det allerede er tatt strukturelle grep.

Det er styrets ansvar å endre kurs når rammevilkårene endrer seg, og Nortura har med mandat fra årsmøtet varslet at det må gjøres innsparinger i milliardklassen i løpet av få år. Situasjonen på Otta viser at ledelsen kunne ha vært tydeligere på hva slags konsekvenser som tvinger seg frem med slike innsparinger.

Når sviktende konkurranseevne står i fare for å velte hele kjøttsamvirket, er nok distriktspolitikk en oppgave som må hvile på politikerne. Norturas oppgave er å sikre mottaksplikt og forsyning, og sikre en best mulig utbetalingspris til bonden. Hva vil skje med utbetalingene fra de private slakteriene den dagen Nortura eventuelt forsvinner?

Neste artikkel

Slik rammer Nortura-planen