Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slakter kjøttkutt

Hensikten med Klimakur 2030 var å la eksperter finne kostnadseffektive måter å få ned CO₂-utslippene. Riktignok skulle de ikke komme med anbefalinger, men når de peker på hva som skal være billigst og mest effektivt er det vanskelig å se den helt store forskjellen.

Høringsuttalelsene som er kommet bør være tung kost for forfatterne. Forskere ved NMBU skriver at arbeidet ikke holder vitenskapelig mål, og peker på både rene feil og svakheter i rapporten. Blant annet er det brukt modeller som ikke er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, og et utilstrekkelig datagrunnlag.

Tiltaket å redusere kjøttspising er ifølge NMBU basert på en ti år gammel undersøkelse utført av helsedirektoratet. Den er ikke representativ for de under 18 eller over 70, en gruppe som utgjør 1,8 millioner mennesker.

Bondelaget viser at Klimakur også gjør alvorlige feil når det gjelder kostnaden ved tiltaket. Et eksempel er å ikke regne med verdien av alle fjøs som må ut av drift dersom kjøttproduksjonen kuttes. Her er det ikke noe alternativ bruk å snakke om. AgriAnalyse har kommet fram til at 8 900 færre fjøs vil være i drift, og 300 000 færre dyr sendes på beite. Tiltaket vil redusere Norges dyrkede areal med om lag ti prosent.

Annonse

Koronakrisen viser at markeder slutter å fungere når et land selv trenger varene. Det er, i alle fall ikke foreløpig, en matkrise. Den viser oss likevel hvor sårbare vi er.

Klimakur har også flere positive tiltak, som vi også finner i jordbrukets klimaavtale. Eksempler er mer bruk av fangvekster, drenering og miljøvennlig spredning av gjødsel. I motsetning til avtalen tallfester ikke klimakur noe kutt som følge av tiltak i husdyravl og bedre grovfôrdyrking. Det blir for defensivt å ikke se mulighetene her.

Kjøttkuttet er dårlig utredet, både når det gjelder effekten på klima, økonomi og helse. Flere fylkeskommuner ber staten i stedet bruke avtalen med landbruket som utgangspunkt. Det er det lett å slutte seg til.

Neste artikkel

Per Aas til minne