Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seier for landbruket

Forslaget om dobbel mottaksplikt på kjøtt ble ikke ble en realitet for markedsregulator Nortura. Vedtaket fra regjeringa tar hensyn til at mottaksplikten skal fungere som en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien.

Forslaget var at Nortura, under visse vilkår, skulle ha plikt til også å motta hele skrotter som de private slakteriene ikke fikk omsatt i markedet. Dette skulle gi bedre balansering av risiko mellom aktørene. Nortura mener derimot at det er bonden som betaler om markedet flommerover av kjøtt.

Dobbel mottaksplikt ville være til fordel for andre aktører enn bondeeide Nortura. I Bondebladet 12. mars slo Nortura fast at forslaget ville føre til begynnelsen på slutten med landbruk i hele landet. Styreleder Trine Hasvang Vaag, utdypet at det stimulerer til overproduksjon når private aktører kan levere varene de ikke får omsatt, på reguleringslager.

Norges Bondelag fremhevet i sitt høringssvar at risikoen flyttes fra uavhengige industriaktører over på bonden, gjennom markedsreguleringen som finansieres av bonden.

Annonse

Heldigvis lyttet regjeringa til landbruket. Statsråd Bollestad bekreftet at de lyttet til høringssvarene og at forslaget ville svekke Norturas evne til å ivareta samfunnsoppdraget som markedsregulator.

Samvirkene ble opprettet for at bønder skulle få økt innflytelse på både inntekt og markedsmuligheter. Markedsregulering er et verktøy som skal reduserer risikoen og gi en sikkerhet for pris, uavhengig av størrelsen på produksjonen og hvor i landet den drives. Mottaksplikt bidrar på denne måten til et landbruk over hele landet

For bedre å kunne møte hard internasjonal konkurranse og en sterk maktkonsentrasjon hos nasjonale matvarekjeder, er det viktigere enn noen gang at at bøndene kan fortsette å eie sin egen del av verdikjeden. Da må også markedsreguleringen fungerer etter hensikten.

Neste artikkel

Ansatte ved Nortura-slakteriet i Tønsberg smittet av korona