Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rett reaksjon på feil medisin?

Saken om at 21 veterinærer har foreskrevet kloramfenikol til behandling av småfe vekker reaksjoner (se sak side 8). De berørte bøndene trues med strenge tiltak av Mattilsynet, og det er uavklart hvem som må bære ansvaret for feilen.

Reglene slår fast at dyra som har fått medikamentet verken kan holdes, slaktes eller omsettes. Det kan heller ikke leveres melk fra dyra. Slakt og melk må derfor kasseres. Der det ikke kan sannsynliggjøres hvilke dyr som har fått legemiddelet, er det i verste fall snakk om destruksjon av hele besetninger.

Dette er ikke bare et hendig arbeidsuhell. Det er snakk om mange veterinærer, og et stoff som har vært forbudt å bruke på husdyr siden 1995. Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag sier bønder generelt må kunne stole på at veterinærer skriver ut korrekte medikamenter. At det er deres jobb som fagpersoner å være oppdatert på regelverket.

Det fremstår også som merkelig at dyra må destrueres når medisinen er mye brukt til å behandle slimhinner hos mennesker. I felleskatalogen for legemidler kan vi lese at dråper eller salve med kloramfenikol kan gis mot smittsomme øyesykdommer hos voksne og barn, gjerne hver andre time i flere dager. Hos nyfødte bør maks behandlingstid være 14 dager.

Annonse

Strenge regler for medisinering i husdyrholdet skal etterleves, men NSG stiller spørsmål om i hvor stor grad matsikkerheten er truet når Mattilsynet ikke har funnet spor etter virkestoffet. En gitt karantenetid, før slakt og melking, er ofte praksis med annen antibiotika. Det kunne ha reddet store verdier i dette tilfellet. Hvor skadelig stoffet er, kan heller ikke fagsjef Ellef Blakstad i Veterinærforeningen svare på. Han sier kloramfenikol er regulert gjennom EU-regler som er «relativt vanskelig tilgjengelig» Uforståelig er et annet ord han kunne ha brukt.

Et godt samarbeid mellom myndigheter, bønder og veterinærer er viktig for å minimere bruken av antibiotika i husdyrholdet. Det forutsetter fagkompetanse i alle leire. I dette tilfellet er det rimelig å mene at ansvaret bør ligge hos dem som har foreskrevet medisinen.

Neste artikkel

Norges Bondelag forsvarer bonden