Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Respektløse byråkrater

I dette nummeret skriver vi om Leif Johann Rugsland som har skaffet seg en dyse på traktorsprøyta for å redusere avdrift av sprøytemidler med opptil 90 prosent. Hadde han drevet i Danmark, ville dette bety at han kunne redusere buffersonen mot vann tilsvarende. Tester i Tyskland har vist at det er så mye avdriften reduseres, og Mattilsynet er ikke fremmed for å redusere buffersonene i Norge heller.

Slike dyser er verdifulle verktøy, som gjør at bonden kan dyrke større deler av jorda si. Dessverre har Mattilsynets arbeid med å få på plass et regelverk drøyd ut. E-poster Bondebladet har sett viser at arbeidet med saken ha vart i alle fall siden 2017. På tross av press fra både Bondelaget og Norsk Landbruksrådgiving, har arbeidet drøyd og enda en vekstsesong går mot slutten uten avklaring. Det er verdt å minne dem om det gamle uttrykket «Kua dør mens gresset gror».

Annonse

Ingen ønsker uregulert frislipp av plantevernmidler, og Mattilsynet har rett i at deres mandat er å ta vare på overflatevannet. Selvsagt skal det ikke brukes mer enn nødvendig, men plantevern er imidlertid en helt nødvendig teknisk nyvinning. Når en bonde kan drive et areal som krevde innsats fra hundre mennesker for noen tiår siden, er kjemisk plantevern en viktig del av forklaringen. Det er ikke økonomi til å luke vekk ugress for hånd, og om politikerne mot formodning ønsker det, må de sørge for en massiv økning i prisene.

Regjeringen Solberg lovet å redusere byråkratiet, og denne saken går så langt tilbake at enten Dale eller Hoksrud burde skåret gjennom og sørget for at vi fikk buffersonene redusert. Nå ligger ansvaret for å skjære gjennom hos Olaug Bollestad. Vi får håpe hun viser seg mer handlekraftig enn sine forgjengere.

Alternativet kan fort være økt import fra land med mer vettuge regelverk for plantevern.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall