Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redder ikke framtiden med tullete tall

Det er viktig å kutte klimautslipp. Veldig viktig. Det står om framtiden vår. Nettopp derfor er det også svært viktig å ha forskningsbasert kunnskap og godt tallmateriale. Vi må vite hvor store utslipp ulike produksjonsmetoder, fartøy og handlinger har, og hvilken effekt ulike tiltak har. For uten kunnskap handler vi i blinde. Det har vi ikke råd til.

I fjor slapp Nordisk Ministerråd en rapport om bærekraftig forbruk i Norden. Den inneholder åtte forslag til tiltak. Det første er å bytte ut storfekjøtt med andre typer kjøtt. Det andre er å bytte ut kjøtt med grønnsaker.

Stefan Hellstrand og Martin Haaskjold Inderhaug har sett nærmere på rapporten, se kronikk i lenka under. Ifølge tallene der er utslippene fra norsk storfekjøtt skyhøyt over utslippene fra svensk og dansk storfekjøtt.

En figur i rapporten viser at «utslippene av klimagasser knyttet til forbruket av storfekjøtt er cirka tre ganger høyere i Norge enn i Sverige, til tross for at tabell 9 i rapportens vedlegg viser at Sverige både konsumerer mer storfekjøtt per innbygger og produserer mer storfekjøtt nasjonalt enn Norge.

I rapporten skriver forfatterne at «forklaringen for dette er uklart», uten å problematisere eller omtale mer enn det. Det holder ikke. Det er rett og slett ikke godt nok.

Annonse

En annen figur viser at Norge, Sverige og Danmark har like store utslipp fra storfekjøttet vi importerer, selv om Danmark og Sverige importerer rundt ti ganger så mye storfekjøtt som Norge. Nordisk Ministerråd kommer heller ikke med gode eller forståelige svar på hvorfor, når kronikkskribentene har henvendt seg til dem.

Denne rapporten kan legge grunnlag for politiske beslutninger. Da må tallene være så riktige som mulig. Når tall virker komplett ulogiske, er det ikke godt nok å gjemme seg bak ugjennomtrengelige databaser og modeller. Da skal man grave, granske, og gjøre det man kan for å finne sannheten. For skal vi redde framtiden, er det den vi må handle ut fra. Ikke tullete tall.

Neste artikkel

Gode råd må være gode