Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Plass til både folk og kyr

Hver sommer slippes en kvart million storfe på utmarksbeiter i Norge. Dyra gjør en viktig jobb med å holde landskapet åpent, slik at det blir mulig for de fleste av oss å gå på tur.

Denne sommeren har imidlertid ikke vært noe unntak når det kommer til konflikt mellom storfe og folk i fri utfoldelse. I Vestre Slidre måtte en kvinne hentes av luftambulanse etter å ha blitt angrepet av ei ku. Kvinnen skriver i etterkant på sin egen Facebook-side at hun slapp fra skrekken med punkterte lunger og bruddskader.

Som så ofte før, var dette en situasjon hvor det gikk ammeku med kalv på utmarksbeite. Som andre mødre, er de opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende. En turgåer med de beste intensjoner, men som kanskje ikke er vant til å omgås store dyr, kan oppfattes som en trussel.

For å øke kunnskapen om hvordan man bør omgås kyr på beite, gikk en rekke friluftsorganisasjoner og landbruksorganisasjoner sammen for å lage «kuvettreglene» i 2019. De minner litt om fjellvettreglene, og gir tilsvarende gode råd for de som ferdes i beiteområder.

Annonse

Turgåere er juridisk ansvarlig ved skader i møte med beitedyr, med mindre dyreeier utviser uaktsomhet. Friluftsloven fastslår at turgåere og andre ferdes på eget ansvar for skade som dyr kan påføre personer, telt og andre eiendeler. Dette gjelder både innmarks- og utmarksbeite. Samtidig kan eieren av dyra bli ansvarlig hvis de har utvist uaktsomhet. Dette vil i praksis si at bonden kan ha et erstatningsansvar for den skaden beitedyr påfører folk eller eiendeler, hvis bonden for eksempel hadde kjennskap til at kua var mannevond før hun ble sluppet på beite nær en kjent tursti.

Hendelser som den i Valdres kan i høyeste grad også skje folk som er godt vant til å hanskes med store dyr. I lenka nedenfor kan du lese hvordan Karin Wiik ble angrepet av ei ku på egen gård, etter at kalven hadde gått under strømgjerdet.

Det er nok av plass til både folk og dyr i utmarka, men turen blir hyggeligere om alle følger kuvettreglene.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa