Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Penga må tidfestes

Staten har satt klare tidsfrister for landbruket i forbindelse både løsdriftskrav for storfe, og mål om reduksjon i CO2-utslipp. Begge deler vil kreve betydelige investeringer for næringa de neste årene. Det er ikke for mye forlangt at landbruket stiller klare krav tilbake, om når inntektene skal være på nivå med andre grupper.

Vårens kraftige bondeopprør har vist tydelig at økonomien i næringa ikke kan bære helt nødvendige investeringer. Blant annet må rundt 4 500 fjøs rustes opp innen 2034 for at de skal være et lovlig produksjonsapparat. Det er fjøsa med de knappeste arealressursene og følgelig færrest kyr, ute i distriktene, som sitter igjen med de dyreste kvadratmeterne i denne byggeprosessen.

Fagbladet Norsk Landbruk har nylig presentert regneeksempler som viser hvor elendig økonomi det er i å bygge fjøs. Det som velter lasset i driftskalkylene, er at det legges til helt normale krav til lønn, samt normal rente på den egenkapitalen bonden stiller til disposisjon. I denne utgaven av Bondebladet forteller forsker Klaus Mittenzwei i Ruralis om hvor mye som faktisk trengs av kapitaltilførsel for å opprettholde bruksstruktur, og den allerede lave selvforsyningen vi har i høykostlandet Norge.

Det er veldig bra at en samlet næringskomité nå ønsker å gå gjennom grunnlagsmaterialet i jordbruksforhandlingene. Det er også veldig bra at de tre partiene Ap, Sp og SV ønsker å gjøre noe med inntekta. Dessverre vil det ikke bli bygget mange fjøs med lovnader om uforpliktende tetting av inntektsgap (Ap), eller en opptrappingsplan for på fire år, uten å konkret gi en deadline (SV). Det er også tannløst at Sp ikke er i stand til å gi en nærmere tidsangivelse for inntektsutjevning. Selv ikke når de styrer mot solide posisjoner i høstens valgkamp.

Om inntekta løftes i 2024 eller 2030 vil være avgjørende for mange bønder som nå sitter på gjerdet. Alternativet til fjøsbygging er nedleggelser. At produksjonen flyttes til mer sentrale strøk, og på veien reduserer både kornareal og selvforsyning.

Annonse

Neste artikkel

«Gris i Troms» jobber for å tredoble svineproduksjonen