Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

På tide å bla opp for flomsikring

På ny ble konsekvensene store da styrtregn og mildvær rammet deler av Vestlandet og Oppland. Her er ingen ukjent med flom, men at vårflommen kommer om høsten, er illevarslende.

Skadene ble størst i Skjåk og i Luster. Vannmassene dro med seg både veger, fjøs, matjord og fôrlager. Mange steder etterlot vannet et sandlag som ødelegger for neste års eng. i tillegg til utvasking av næringsstoffer og viktige jordorganismer. Dette skjer i et år der brorparten av avlingene i landet har tørket vekk, og understreker at trusselen fra klimaendringene blir stadig sterkere.

Flommen rammer også hardt økonomisk. Forrige uke meldte Finans Norge at det var meldt inn naturskader for 100 millioner. Selv om bøndene får deler av ødeleggelsene dekket gjennom naturskadeerstatningen, er det brutalt for dem det gjelder. Det er også dypt frustrerende at de som rammes må regne med at skjer igjen. Skader vil komme sterkere og oftere, om ikke bekker, elver og dalfører graves ut for å lede vannmassene på trygg avstand fra matjord og annen kritisk infrastruktur.

Annonse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har ansvaret for å sikre våre verdier mot flom og ras. Men de får ikke midlene de trenger for å komme seg ajour med sikringstiltak. NVE anslår at 69 steder i Norge har behov for tiltak på 5 millioner kroner eller mer. For hele landet er behovet 2,5 milliarder.

Disse pengene finnes ikke i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere denne måneden. Regjeringen setter av 394 millioner til ras- og flomsikring i 2019, og det dekker ca. 15 prosent av behovet. De årlige skadene ligger derimot et sted mellom 1,6 og 3,6 milliarder, ifølge NVE.

Når det er billigere å forebygge enn å reparere, er prioriteringen svært merkelig. Regjeringens klimatilpassing møter også kraftig kritikk fra flere opposisjonspartier. Den siste rapporten fra FN viser svært tydelig at det haster. Men ekstremværet vi har sett til nå, er tydeligvis ikke ille nok for regjeringen.

Neste artikkel

Får kombinere dagpenger og sesongarbeid