Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppblåste inntektsmuligheter

Statens tilbud er ikke så sjenerøst som Jon Georg Dale & Co skal ha det til. Det dekker 55 prosent av kravet på 1,8 milliarder, og hele milliarden spises opp av kostnadsveksten, som vil utgjøre 1,4 milliarder i 2019. Det «historisk rause» tilbudet er altså minus 400 millioner.

Det bryter også med stortingsflertallet, som har gjort det klart at inntektsutviklingen til bønder skal være kronemessig lik andre grupper i samfunnet. At Dale regner i prosent og bøndene regner i kroner, illustreres godt av at bøndene ba om 25 300 kroner, mens Dale tilbyr 11 900 kroner. Det er samme prosentvise vekst som andre grupper, men disse gruppene får 19 300 kroner fordi lønnen i utgangspunktet er høyere.

Den vanskelige markedssituasjonen for blant annet sau og gris tegner et dystert bakteppe for forhandlingene. Overproduksjon koster 348 millioner kroner i tapt inntekt. Næringa tror det er mulig å hente inn 100 millioner i økt inntekt, om de får bedre reguleringsmuligheter. Regjeringen vil heller kutte i tilskudd til sauebøndene for å få bukt med problemet. De legger også hele ansvaret for overproduksjon på bonden, og budsjetterer med at bedre balanse kan gi 348 millioner kroner i økte inntekter. På den måten blåser de opp inntekta med noe som er helt urealistisk å oppnå på kort tid.

Annonse

Bare siden april har prognosene for overskuddet på gris økt fra 2 600 til 4 300 tonn. Varselklokkene ringer nå så høyt at noe er nødt til å skje. Når Dale budsjetterer med økte inntekter ved markedsbalanse, er det minste han kan gjøre å gi landbruket verktøy til å balansere markedet.

Til tross for at regjeringen Solberg denne gangen har strukket seg lengre enn i sine tidligere jordbruksoppgjør, er utfordringen at tilbudet ikke svarer på Stortinget vedtak om tetting av inntektsgapet og at mye av inntektene i tilbudet er fiktive inntekter. Utgangspunkt for forhandlinger er altså vanskelig, selv om det ligger en hel milliard på bordet.

Neste artikkel

Mjølk nådde målpris