Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øk heller avlingene, MDG

I et intervju i Bondebladet tar MDG-politiker Harald Moskvil til orde for at Norge bør tredoble produksjonen av grønnsaker, matkorn og belgvekster, samt tredoble utmarksbruken. Klarer vi alt dette, kan vi produsere mye mer mat på norske ressurser, sier han.

Bondebladet heier på alt som kan øke norsk selvforsyning, men vi undrer oss over fremgangsmåten med å skru opp kornprisen uten å øke prisnedskrivingstilskuddet til kraftfôr. Dét skal heller gå ned enn opp, og tilskuddet skal ikke følge kornprisen, sier politikeren.

Moskvil er ikke alene om å snakke ned kraftfôrbruken, og omtale det som et problem i et bærekraftig landbruk. Men en bonde og landbrukspolitisk talsmann for et politisk parti burde vite bedre.

Annonse

Økt kornpris vil stimulere til økt kornproduksjon, absolutt, men vi må også ha avsetning på kornet vi ikke kan bruke til brød. Her er det kvaliteten på kornet som bestemmer hva bakeren kan bruke. Fordi kvaliteten ikke er god nok, går nærmere 90 prosent av kornet til kraftfôr. Det er helt suverent at husdyr kan produsere kjøtt og melk på disse kornres- sursene. MDG skal virkelig jobbe hardt for å finne en bedre løsning.

Moskvil mener vi bør bruke langt mer areal i dag til å produsere matkorn. Det er vel og bra, men det er enklere å jobbe for å øke avlingene. Vi er selvforsynt med bygg i et normalår, og vi er ikke langt fra målet når det gjelder mathvete. Er vi på «hugget» med utprøving av sorter og forgrøde, oppdelt gjødsling og en god plantevernstrategi, betaler det seg i økte avlinger. Greier vi å øke avlingene med 20 prosent, frigjøres store arealer der vi kan dyrke protein- eller oljevekster.

Med mer mat produsert per arealenhet, reduseres ett av de største landbruksrelaterte klimaproblemene i verden, nemlig det som FNs klimapanel kaller for Land Use Change, eller rydding av skog for nydyrking. Det er en vinn-vinn situasjon.

Neste artikkel

Nye lettelser for utenlandsk arbeidskraft