Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge går foran med klimasmart landbruk

Verden trenger mer mat produsert på en klimavennlig måte. Dette fastslås i Paris-avtalen, som er den første bindende klimaavtale med deltakelse fra alle land i verden. Viktige stater som USA og Russland har sådd tvil om avtalen den siste tiden, men det vil være dumt å lukke øynene og tro at menneskeskapte klimaendringer går over av seg selv. Landbrukets jakt på de 100 beste klimaløsningene er et viktig bidrag for å nå både nasjonale og internasjonale mål om reduserte utslipp.

Paris-avtalen omfatter mer enn utslipp og global oppvarming. Den handler også om matsikkerhet, beredskap og sult. Verdens bønder må dra lasset sammen for å fø en økende befolkning med mat produsert med mindre utslipp, og Norge har forutsetninger for å bli et foregangsland innenfor klimasmart jordbruk.

Landbruket er en godt organisert næring med kort vei mellom bonde, rådgiving, forskning og leverandører av maskiner og tekniske løsninger. Alle gode krefter må jobbe sammen for å nå målet om mer mat produsert med mindre utslipp. Når forskerne kan dokumentere at klimaløsninger har en positiv effekt, og rådgiverne anbefaler justeringer for å få større avlinger med mindre utslipp, må industrien følge opp med å tilpasse og utvikle maskiner og redskap. Vi ser allerede resultater, bl.a. når det gjelder traktorer som går på biodrivstoff, presisjonsjordbruk og alternativ energi.

Annonse

Slaget står på den enkelte gård, og derfor blir landbrukets jakt på de 100 beste klimaløsningene så viktig. Det er tiltak hos hver enkelt matprodusent som i sum gir resultater. Bønder er som regel nevenyttige folk som er vant til å finne løsninger, og ingen grupper har større egeninteresse av utviklingen i vær og klima. Derfor er det både evne og interesse blant bøndene for å utvikle og dele smarte løsninger med andre.

Klima beskrives som vår tids største utfordring. Jakten på reduserte utslipp er en dugnad hvor alle må med, og landbruket kan vise vei. •

Neste artikkel

Vi vil ikke spise mindre kjøtt for klimaets skyld