Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nødvendig med investeringsløft

Statistisk sentralbyrås landbruksundersøkelse som ble publisert 6. mars viser at investeringene driftsbygninger har økt med en halv milliard fra 2014 til 2016. Det er gode nyheter, men de store geografiske forskjellene på hvor disse pengene plasseres er illevarslende. Eksempelvis er investeringene i fjøs i Nord-Norge og på Vestlandet hhv. en femtedel og en tredjedel lavere enn på Østlandet.

Skal vi ha et aktivt landbruk over hele landet, må også investeringene være jevnt fordelt, og ikke vris over til sentrale strøk. Mye av grunnen til skjevfordelingen i SSB-statistikken er geografisk betinget. Det er naturligvis enklere å utvide kapasiteten i fjøset, og bygge opp større foretak, i de fylkene hvor det er mest areal å ta av. Dermed skjøt også denne skjevfordelingen fart da regjeringen i 2014 økte kvote­taket i melkeproduksjonen til 900 tonn, og samtidig fjernet tak på husdyrtilskuddet.

På Vestlandet er både gårdene og melkekvotene små, fordi arealressursene er små. Vestlandet produserer en betydelige mengde mat, men bønder i landsdelen er blant dem med dårligst investeringsevne, sier fylkesleder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag i denne avisen (se sak side 6-7).

Han får følge av kollega Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag, som mener det må må skje noe med prioriteringen i investeringsmidlene.

Annonse

I statsbudsjettet for 2018 ble det gitt en engangsbevilgning på 75 millioner kroner til investeringsstøtte. Denne ekstrabevilgningen er en god start, som vil gjøre det mulig for Innovasjon Norge å fordele mer penger til prosjekter som omfatter omlegging fra båsdrift til løsdrift, men summen er ikke i nærheten av å møte det store behovet for fornyelser av fjøs på Vestlandet og i Nord-Norge.

Skal vi ta hele landet i bruk, har vi ikke råd til å miste bøndene i disse landsdelene. Da må vi også få opp investeringsandelen i de fylkene med mindre og brattere teiger enn på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken