Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Næringa må ha førstehjelp

2018 går inn i historien som et uår smertelig likt det generasjoner før oss opplevde i 1899 og 1947. Tørken gir store reduksjoner i avlinger og husdyrbesetninger over hele Nord-Europa, og konsekvensene vil merkes lenge.

Den første prioriteringen myndighetene må gjøre, er å sikre dem som skal produsere maten. Som Bondebladet skrev i forrige uke, er det innført en rekke krisetiltak gjennom sommeren, men ingen av dem går ut over bevilgningene som ligger inne i jordbruks­avtalen.

Presset øker på regjeringen for å få på plass en krisepakke. Faglagene inviterte sist uke statsministeren til dialog, og vi håper det fører til lovnader om økonomisk førstehjelp.

Annonse

Når avlingene i beste fall er halvert, er det bruttoinntekten som halveres. Kostnadene ved å så, gjødsle og høste fôret er lik enten avlinga er stor eller liten, og mange påføres nå ekstra kostnader til kjøp av fôr. Rekordlave vannmagasiner bærer også bud om at strømprisene, en stor utgiftspost på mange gårdsbruk, vil øke mye til vinteren.

Bortfall av inntekt og økte kostnader går ut over evnen til å betjene renter og avdrag på driftsap- paratet. Flere bønder har den siste uken ringt inn til Bondebladet og fortalt at de ikke har møtt noen god- vilje hos banken sin når de har spurt om hjelp.

Det viktigste de med likviditetsproblemer kan gjøre nå, er å starte jobben med å søke avlingsskadeerstatning. Det er mulig å levere en midlertidig søknad, og be om å få utbetalt forskudd på 70 prosent av berettiget erstatning.

Neste artikkel

Nå er det opp til markedet