Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå er det opp til markedet

En ramme på 1,24 milliarder med 720 millioner kroner i økte budsjettmidler må sies å være et godkjent resultat i jordbruksforhandlingene. Det er er fremforhandlet med partier som ville kutte overføringene med hhv 1,5 milliarder (Høyre) og 5,5 milliarder (FrP) da de kom til makten i 2013. Regjeringen Solberg har erfart at den politikken ikke førte frem. Kanskje har partifellene fått en bedre forståelse av landbrukets betydning når oljeavhengigheten må reduseres. Kanskje har de innsett at klimaendringer er x-faktoren og at vi må spre risiko ved å ha landbruk i hele landet.

I sum gir budsjettmidlene rom for dette. Blant grepene som styrker kanaliseringspolitikken er økt differensiering på husdyrtilskudd. Har du inntil 39 ammekyr utenfor kornområdene, vil du få 12 640 kroner ekstra, mens tilsvarende bruk som drives i kornområdene kun får en tusenlapp. Jordbruket fikk ikke gjennomslag for strukturkravet på arealtilskudd for å løfte kornproduksjonen i randsonene. Korn var på forhånd utpekt som den klare prioriteringen. 14 øre mer per kilo matkorn utgjør en prisvekst på 4,8 prosent. Leder av kornutvalget Hans Edard Torp mener resultatet er godt, men er usikker på om økningen er nok til å øke kornarealene.

Annonse

At det legges opp til en inntektsutvikling på 600 kroner mer enn andre grupper i samfunnet, gir ingen grunn til å feire. Etterslepet er stort og utfordringene i markedet er store, men at utviklingen er på plussiden er prinsipielt viktig for rekruttering og investering i næringa. Det var også avgjørende for KrF. Som eneste av de fire samarbeidspartiene i regjering gikk de til valg å redusere det kronemessige inntektsgapet i landbruket.

Høy kostnadsvekst, trøblete markedssituasjon og tørke har bidratt til lav inntektsutvikling gjennom 2019. Hittil ser det ut som om værgudene har andre hensikter denne sommeren. Nå er det opp til markedet og sørge for at bøndene kan hente ut den fremforhandlede prisveksten i 2020.

Neste artikkel

Sterkere grep for kanalisering